HP mt21 user manual download (Page 65 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 66
M
mikrofoni vaigistuse klahv,
tuvastamine
13
mikrofoni vaigistuse märgutuli,
tuvastamine
10
Miracast
31
mitte-eemaldatav aku
35
mittereageeriv süsteem
32
mälukaardilugeja, tuvastamine
6
mälumoodul
tuvastamine
14
märgised
Bluetooth
15
hooldus
15
seerianumber
15
traadita ühenduse seadmete
VHUWLƬWVHHULPLQH
15
vastavus
15
WLAN
15
märgutuled
aku
5
fn-lukk
10
kaamera
8
kõvaketas
7
mikrofoni vaigistamine
10
numbrilukk
10
RJ-45 (võrk)
5
suurtähelukk
10
toide
10
traadita ühendus
10
N
nelja sõrmega koputus,
puuteplaadižest
22
normatiivteave
traadita ühenduse seadmete
VHUWLƬWVHHULPLVP¿UJLVHG
15
vastavusmärgis
15
numbriluku märgutuli
10
nupud
puuteplaadi parempoolne nupp
9
puuteplaadi vasakpoolne nupp
9
toide
11
P
paroolid
BIOS-i haldur
37
haldur
37
kasutaja
37
peakomplekt, ühendamine
26
pesad
turvakaabel
6
pistikupesad
heliväljundi (kõrvaklapid) /
helisisendi (mikrofon)
ühendpesa
6
RJ-45 (võrk)
5
võrk
5
pordid
C-tüüpi Thunderbolt-USB
26
C-tüüpi USB DisplayPort
5
C-tüüpi USB SuperSpeed
5
C-tüüpi USB-toiteühendus
5
DisplayPort
26
HDMI
5, 28
Miracast
31
USB 2.0 laadimisport
6
USB 3.x ülikiire
5
VGA
27
väline monitor
5, 27
programmide ja draiverite
värskendamine
41
puuteekraanižestid
ühe sõrmega libistamine
23
puuteplaadiala
tuvastamine
9
puuteplaadi ja puuteekraani kahe
sõrmega kokkusurumise/
suumimise žest
21
Puuteplaadi ja puuteekraani
koputusžest
21
Puuteplaadi ja puuteekraanižestid
kahe sõrme kokkusurumine ja
laialiliigutamine suuruse
muutmiseks
21
koputamine
21
puuteplaadi kasutamine
21
puuteplaadižestid
kahe sõrmega koputus
22
kahe sõrmega libistamine
22
kolme sõrmega nipsamine
23
nelja sõrmega koputus
22
puuteplaat
kasutamine
21
nupud
9
põhi
15
pärandfunktsioon, USB
45
R
RJ-45-märgutuled (võrk),
tuvastamine
5
RJ-45-pistikupesa (võrk),
tuvastamine
5
S
seerianumber
15
seerianumber, arvuti
15
sisemised mikrofonid, tuvastamine
7, 8
sisseehitatud numbriklahvistik,
tuvastamine
12
suurtäheluku märgutuli,
tuvastamine
10
sõrmejäljelugeja, tuvastamine
11
säästurežiimi käivitamine
32
T
tarkvara
tulemüür
40
viirusetõrje
40
teabe tuvastamine
riistvara
4
tarkvara
4
toide
aku
33
välised
35
toiminguklahvid
kasutamine
13
toiminguklahvid, tuvastamine
12
toitehaldus
32
toiteikoon, kasutamine
33
toiteikooni kasutamine
33
toitejuhtme ühenduspesa,
tuvastamine
6
toite märgutuled
10
toitenupp, tuvastamine
11
Toitepesa
C-tüüpi USB tuvastamine
5
toitesätete kasutamine
33
toitesätted, kasutamine
33
toitevool
51
toote nimi ja -number, arvuti
15
TPM-i sätted
48
traadita võrk (WLAN)
avalik WLAN-ühendus
18
ettevõtte WLAN-ühendus
18
tööpiirkond
18
ühendamine
18
Tähestikuline register
55
Sample
This manual is suitable for devices