HP mt21 user manual download (Page 64 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 66
Tähestikuline register
A
aku
aku tühjenemine
34
mitte-eemaldatav
35
tegutsemine aku tühjenemise
korral
34
toite säästmine
34
tühjenemine
34
aku laetuse tase
34
aku märgutuli
5
akutoide
33
arvutiga reisimine
15, 42
arvuti hooldamine
41
arvuti puhastamine
41
arvuti transportimine
42
arvuti väljalülitamine
32
avalik WLAN-ühendus
18
B
BIOS
versiooni tuvastamine
46
värskendamine
46
värskenduse allalaadimine
47
Bluetoothi märgis
15
Bluetooth-seade
16, 19
C
Computer Setup
BIOS-i halduriparool
37
navigeerimine ja valimine
45
tehasesätete taastamine
46
C-tüüpi toitevarustusega USB-port,
tuvastamine
5
C-tüüpi USB-port, ühendamine
26
C-tüüpi USB SuperSpeedi port,
tuvastamine
5
D
DisplayPort
C-tüüpi USB tuvastamine
5
DisplayPorti seade, C-tüüpi USB-
kaabli ühendamine
26
draivi märgutuli, tuvastamine
7
E
elektrostaatiline lahendus
52
eriklahvid, kasutamine
12
ettevõtte WLAN-ühendus
18
F
funktsiooniluku märgutuli
10
G
GPS
19
H
halduriparool
37
HDMI, heli
NRQƬJXUHHULPLQH
29
HDMI-port
ühendamine
28
HDMI-port, tuvastamine
5
Heli
26
helisätete kasutamine
26
helisätted, kasutamine
26
heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi
(mikrofon) ühendpesa,
tuvastamine
6
hooldus
programmide ja draiverite
värskendamine
41
hooldussildid, leidmine
15
HP Fast Charge
33
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
kasutamine
49
HP ressursid
2
HP Sure Start
kasutamine
48
hõlbustusvahendid
53
häälestusutiliit
navigeerimine ja valimine
45
tehasesätete taastamine
46
I
integreeritud kaamera märgutuli,
tuvastamine
8
K
kaamera
7, 8
kasutamine
25
kaamera, tuvastamine
7, 8
kaamera tuli, tuvastamine
8
kahe sõrmega koputus,
puuteplaadižest
22
kahe sõrmega libistamine,
puuteplaadižest
22
kasutajaparool
37
kiirklahvid
mikrofoni vaigistamine
13
klahv esc, tuvastamine
12
klahv fn, tuvastamine
12
klahvid
esc
12
fn
12
Windowsi klahv
12
Windowsi rakendus
12
klahvistik
sisseehitatud, numbriklahvistik
12
klaviatuuri ja valikulise hiire
kasutamine
24
klaviatuur ja valikuline hiir
kasutamine
24
kolme sõrmega nipsamine,
puuteplaadižest
23
komponendid
ekraan
7
parem külg
5
põhi
14
vasak külg
6
ülaosa
9
kõlarid
ühendamine
25
kõlarid, tuvastamine
11
kõrglahutusega seadmed,
ühendamine
28, 31
kõrvaklapid, ühendamine
25
kõvaketas, tuvastamine
14
L
laetuse kriitiline tase
34
laetuse madal tase
34
lennurežiimi klahv
16
54
Tähestikuline register
Sample
This manual is suitable for devices