HP mt21 user manual download (Page 61 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 66
12
Tehnilised andmed
Toitevool
Järgnevasse tabelisse koondatud toiteteave võib olla kasulik, kui kavatsete reisida koos arvutiga välismaale.
Arvuti töötab alalisvooluga, mida on võimalik saada nii vahelduv- kui ka alalisvooluallikast.
Vahelduvvooluallika nimiväärtused peavad olema 100–240 V, 50–60 Hz. Kuigi arvuti võib töötada
autonoomsest alalisvooluallikast, tuleb seda siiski kasutada ainult koos vahelduvvooluadapteri või
alalisvooluallikaga, mis on HP tarnitud ning mille HP on selle arvutiga kasutamiseks heaks kiitnud.
Arvuti töötab alalisvooluga, mis vastab järgmistele tehnilistele andmetele. Arvuti tööpinge ja -vool on
märgitud vastavusmärgisele.
Toitevool
Hinnang
Talitluspinge ja voolutugevus
19,5 V alalisvoolupinge 2,31 A ja 45 W juures
19,5 V alalisvoolupinge 3,33 A ja 65 W juures
MÄRKUS.
Käesolev toode on ette nähtud Norra IT-energiasüsteemide tarbeks, mille faasidevaheline pinge
ei ületa 240 V (rk-väärtus).
Töökeskkond
Parameeter
Meetermõõdustikus
USA mõõdustikus
Temperatuur
Tööreiimis (optilisele kettale kirjutamisel)
5 °C kuni 35 °C
41 kuni 95 °F
Väljalülitatuna
–20 kuni 60 °C
–4 kuni 140 °F
Suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
Töörežiimis
10–90%
10–90%
Väljalülitatuna
5–95%
5–95%
Maksimaalne kõrgus merepinnast
(survestamata)
Töörežiimis
–15 kuni 3048 m
–50 kuni 10 000 jalga
Väljalülitatuna
–15 kuni 12 192 m
–50 kuni 40 000 jalga
Toitevool
51
Sample
This manual is suitable for devices