HP mt21 user manual download (Page 59 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 66
11
Riistvaradiagnostika HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) kasutamine
HP PC Hardware Diagnostics on ühtne laiendatav püsivara liides (UEFI), mis võimaldab teil arvuti riistvara hea
töökorra kontrollimiseks käivitada diagnostikateste. Operatsioonisüsteemist või muudest
tarkvarakomponentidest tingitud riistvararikete välistamiseks töötab kõnealune vahend
operatsioonisüsteemiväliselt.
Kui HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) tuvastab tõrke, mis nõuab riistvara asendamist, luuakse 24-kohaline
tõrke ID-kood. Selle ID-koodi saab seejärel edastada toele, et aidata kindlaks teha, kuidas lahendada
probleemi.
MÄRKUS.
Diagnostika käivitamiseks konverteeritaval arvutil peab teie arvuti olema sülearvuti režiimil ja
peate kasutama ühendatud klaviatuuri.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) käivitamiseks toimige järgmiselt.
1.
Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see ning vajutage kiiresti klahvi
esc
.
2.
Vajutage klahvi
f2
.
BIOS otsib diagnostikatööriistu kolmest kohast alltoodud järjekorras:
a.
ühendatud USB-draiv;
MÄRKUS.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimiseks USB-draivile vt teemat
Utiliidi
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimine USB-seadmesse
lk
49
.
b.
kõvaketas;
c.
BIOS.
3.
Diagnostikatööriista käivitumisel valige soovitud diagnostikatesti tüüp ja järgige ekraanil kuvatavaid
suuniseid.
MÄRKUS.
Kui peate diagnostikakontrolli seiskama, vajutage klahvi
esc
.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimine USB-
seadmesse
MÄRKUS.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) allalaadimisjuhised on saadaval üksnes inglise keeles ja
te peate HP UEFI tugikeskkonna allalaadimiseks ja loomiseks kasutama Windowsi arvutit, kuna saadaval on
ainult .exe failid.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics allalaadimiseks USB-seadmele on kaks võimalust.
Laadige alla UEFI uusim versioon
1.
Külastage veebisaiti
go/techcenter/pcdiags
. Kuvatakse HP PC Diagnostics'i avaleht.
2.
Klõpsake jaotises HP PC Hardware Diagnostics asuvat linki
Laadi alla
ja valige seejärel
Käivita
.
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimine USB-seadmesse
49
Sample
This manual is suitable for devices