HP mt21 user manual download (Page 58 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 66
TPM BIOS-i sätted (ainult teatud toodetel)
NB!
Enne usaldusväärse platvormi mooduli (TPM) funktsionaalsuse lubamist selles süsteemis peate
tagama, et teie TPM-i sihtotstarve vastab asjakohastele kohalikele seadustele, eeskirjadele ja poliitikatele
ning olemasolul tuleb hankida load või litsentsid. Mis tahes TPM-i kasutamisest/käitamisest tulenevate
vastavusprobleemide puhul, mis rikuvad ülalmainitud nõuet, kannate täielikku vastutust ainult teie. HP ei
vastuta mis tahes seotud rikkumiste eest.
TPM tagab teie arvutile täiendava turvalisuse. TPM-i sätteid saate muuta häälestusutiliidis Computer Setup
(BIOS).
MÄRKUS.
Kui muudate TPM-i sätte peidetuks, pole TPM operatsioonisüsteemis nähtav.
TPM -i sätete avamiseks häälestusutiliidis Computer Setup toimige järgmiselt.
1.
Käivitage häälestusutiliit Computer Setup. Vt
Häälestusutiliidi Computer Setup avamine
lk
45
.
2.
Valige
Security
(Turvalisus), valige
TPM Embedded Security
(TPM-i manustatud turvalisus) ja järgige
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
HP Sure Starti kasutamine (ainult teatud toodetel)
Osadel arvutimudelitel on
NRQƬJXUHHULWXG
tehnoloogia HP Sure Start, mis kontrollib arvuti BIOS-i rünnete ja
rikkumiste osas. Kui BIOS on rikutud või seda on rünnatud, taastab HP Sure Start BIOS-i automaatselt ilma
kasutaja sekkumiseta varasemale turvalisele seisundile.
HP Sure Start on
NRQƬJXUHHULWXG
ja juba lubatud, nii et enamik kasutajaid saavad kasutada HP Sure Starti
YDLNHNRQƬJXUDWVLRRQL³
Edasijõudnud kasutajad saavad
YDLNHNRQƬJXUDWVLRRQL
kohandada.
HP Sure Starti uusima dokumentatsiooni vaatamiseks avage aadress
support
. Valige
Leia toode
ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
48
Peatükk 10
Utiliidid Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
Sample
This manual is suitable for devices