HP mt21 user manual download (Page 57 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 66
BIOS-i värskenduse allalaadimine
ETTEVAATUST.
Arvuti kahjustamise ja installi nurjumise riski vähendamiseks laadige alla ja installige BIOS-i
värskendusi ainult siis, kui arvuti on ühendatud vahelduvvooluadapteri kaudu usaldusväärse
välistoiteallikaga. Ärge laadige alla ega installige BIOS-i värskendusi siis, kui arvuti töötab akutoitel või on
ühendatud dokkimisseadme või ebakindla toiteallikaga. Allalaadimisel ja installimisel järgige järgmist.
Ärge eraldage arvutit vooluvõrgust, eemaldades toitejuhtme vahelduvvooluvõrgu pistikupesast.
Ärge lülitage arvutit välja ega käivitage unerežiimi.
Ärge sisestage, eemaldage, ühendage ega lahutage ühtegi seadet, kaablit ega juhet.
1.
HP toe kasutamiseks minge aadressile
support
ja valige oma riik. Valige
Draiverid
ja allalaadimised
ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et pääseda BIOS-i allalaadimiste juurde.
2.
Toimige BIOS-i allalaadimisalal järgmiselt.
a.
Leidke viimane BIOS-i värskendus ja võrrelge seda arvutisse installitud BIOS-i versiooniga. Märkige
üles kuupäev, nimi või mõni muu
LGHQWLƬNDDWRU³
Seda teavet võib hiljem tarvis minna värskenduse
otsimiseks pärast selle allalaadimist kõvakettale.
b.
Järgige oma valiku kõvakettale allalaadimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Märkige üles allalaaditava BIOS-i värskenduse salvestuskoht (tee) kõvakettal. Hiljem tuleb
värskenduse installimiseks see koht avada.
MÄRKUS.
Kui kasutate arvutiga võrguühendust, pidage enne tarkvaravärskenduste, eriti BIOS-i
värskenduste installimist nõu võrguhalduriga.
BIOS-i installimise toimingud võivad erineda. Järgige pärast allalaadimise lõppemist ekraanil kuvatavaid
suuniseid. Kui suuniseid ei kuvata, toimige järgmiselt.
1.
Tippige tegumiriba otsinguväljale märksõna
file
ja seejärel valige
File Explorer
.
2.
Valige kõvaketta märgistus. Kõvaketta märgistus on üldjuhul Kohalik ketas (C:).
3.
Avage varem üles märgitud kõvakettatee põhjal värskendust sisaldav kaust.
4.
Topeltklõpsake laiendiga .exe faili (nt
failinimi
.exe).
Algab BIOS-i install.
5.
Järgige installimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
MÄRKUS.
Pärast seda, kui ekraanil kuvatakse teade installi õnnestumise kohta, võite allalaaditud faili
kõvakettalt kustutada.
Klahviga f9 avatava viiba kaudu buutimisjärjestuse muutmine
Buutimisseadme dünaamiliseks valimiseks arvuti käivitamisel toimige järgmiselt.
1.
Avage menüü Boot Device Options (Buutimisseadme suvandid).
Lülitage sisse või taaskäivitage arvuti ja kui ilmub HP logo, vajutage klahvi
f9
, et siseneda
menüüsse Boot Device Options (Buutimisseadme suvandid).
2.
Valige buutimisseade, seejärel vajutage
sisestusklahvi
.
Häälestusutiliidi Computer Setup kasutamine
47
Sample
This manual is suitable for devices