HP mt21 user manual download (Page 56 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 66
Tehasesätete taastamine häälestusutiliidis Computer Setup
MÄRKUS.
Vaikesätete taastamine ei muuda kõvakettarežiimi.
Häälestusutiliidi Computer Setup kõigi sätete tehases määratud vaikeväärtuste taastamiseks toimige
järgmiselt.
1.
Käivitage häälestusutiliit Computer Setup. Vt
Häälestusutiliidi Computer Setup avamine
lk
45
.
2.
Valige
Main
(Põhimenüü) ja seejärel valige
Apply Factory Defaults and Exit
(Rakenda vaikesätted ja
välju).
MÄRKUS.
Teatud toodetes võidakse valikuna kuvada suvandi
Restore Defaults
(Taasta vaikesätted)
asemel suvandit
Apply Factory Defaults and Exit
(Rakenda vaikesätted ja välju).
3.
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
4.
Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks valige ekraani vasakus allnurgas ikoon
Save
(Salvesta) ja
järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
– või –
Valige
Main
(Põhimenüü), valige
Save Changes and Exit
(Salvesta muudatused ja välju) ning seejärel
vajutage
sisestusklahvi
.
Muudatused rakendatakse arvuti taaskäivitamisel.
MÄRKUS.
Vaikesätete taastamisel ei muudeta parooli- ega turbesätteid.
BIOS-i värskendamine
HP veebisaidil võivad olla saadaval BIOS-i värskendatud versioonid.
Enamik HP veebisaidil olevaid BIOS-i värskendusi on pakitud tihendatud failidesse, mida nimetatakse
SoftPaqideks
.
Mõni allalaaditav pakett sisaldab seletusfaili Readme.txt, milles on esitatud teave faili installimise ja
tõrkeotsingu kohta.
BIOS-i versiooni tuvastamine
Et aru saada, kas teil on vaja häälestusutiliiti Computer Setup (BIOS) värskendada, tehke kõigepealt kindlaks
arvutis oleva BIOS-i versioon.
BIOS-i versiooniteabe (tuntud ka kui
ROM-i kuupäev
ja
süsteemi BIOS
) kuvamiseks saab kasutada
klahvikombinatsiooni
fn
+
esc
(kui olete juba Windowsi sisse loginud) või häälestusutiliiti Computer Setup.
1.
Käivitage häälestusutiliit Computer Setup. Vt
Häälestusutiliidi Computer Setup avamine
lk
45
.
2.
Valige
Main
(Põhimenüü) ja koputage
System Information
(Süsteemiteave).
3.
Häälestusutiliidist Computer Setup väljumiseks muudatusi salvestamata valige ekraani paremas
alanurgas ikoon
Exit
(Välju) ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
– või –
Valige
Main
(Põhimenüü), valige
Ignore Changes and Exit
(Eira muudatusi ja välju) ning seejärel
vajutage
sisestusklahvi
.
BIOS-i uuemate versioonide otsimiseks vt
BIOS-i värskenduse allalaadimine
lk
47
.
46
Peatükk 10
Utiliidid Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
Sample
This manual is suitable for devices