HP mt21 user manual download (Page 55 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 66
10
Utiliidid Computer Setup (BIOS), TPM ja HP
Sure Start
Häälestusutiliidi Computer Setup kasutamine
Häälestusutiliit Computer Setup (BIOS) juhib süsteemi kõigi sisend- ja väljundseadmete (nt draivid, ekraan,
klaviatuur, hiir, printer) vahelist suhtlust. Häälestusutiliit Computer Setup sisaldab installitud seadmete
sätteid, arvuti käivitussätteid ning süsteemi- ja laiendmälu mahu sätteid.
MÄRKUS.
Olge häälestusutiliidis Computer Setup muudatuste tegemisel äärmiselt ettevaatlik. Vead võivad
takistada arvuti korralikku tööd.
Häälestusutiliidi Computer Setup avamine
MÄRKUS.
Häälestusutiliidis Computer Setup saab kasutada välist USB-pordi kaudu ühendatud klaviatuuri ja
hiirt ainult juhul, kui lubatud on USB-pärandfunktsioon.
Lülitage sisse või taaskäivitage arvuti ja kui ilmub HP logo, vajutage klahvi
f10
, et siseneda
häälestusutiliiti Computer Setup.
Navigeerimine ja valimine häälestusutiliidis Computer Setup
Menüü või menüü-üksuse valimiseks kasutage
tabeldusklahvi
ja klaviatuuri nooleklahve ning vajutage
sisestusklahvi
, või kasutage üksuse klõpsamiseks osutusseadet.
Üles ja alla kerimiseks valige ekraani paremas ülanurgas üles- või allanool või kasutage klaviatuuri
ülesnoole- või allanooleklahvi.
Avatud dialoogibokside sulgemiseks ja häälestusutiliidi Computer Setup põhivaatesse naasmiseks
vajutage klahvi
esc
ja järgige ekraanil kuvavaid suuniseid.
Häälestusutiliidi Computer Setup menüüdest väljumiseks toimige järgmiselt.
Häälestusutiliidi Computer Setup menüüdest väljumiseks muudatusi salvestamata toimige järgmiselt.
Valige ekraani paremas allnurgas ikoon
Exit
(Välju) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
– või –
Valige
Main
(Põhimenüü), valige
Ignore Changes and Exit
(Eira muudatusi ja välju) ning seejärel
vajutage
sisestusklahvi
.
Muudatuste salvestamiseks ja häälestusutiliidi Computer Setup menüüdest väljumiseks toimige
järgmiselt.
Valige ekraani vasakus allnurgas ikoon
Save
(Salvesta) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
– või –
Valige
Main
(Põhimenüü), valige
Save Changes and Exit
(Salvesta muudatused ja välju) ning seejärel
vajutage
sisestusklahvi
.
Muudatused rakendatakse arvuti taaskäivitamisel.
Häälestusutiliidi Computer Setup kasutamine
45
Sample
This manual is suitable for devices