HP mt21 user manual download (Page 54 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 66
9
Varundus- ja taasteteave
See peatükk sisaldab teavet varunduseks ja taasteks kasutatava tarkvara kohta. Selle peatüki teave on
enamiku õhukese kliendi toodete puhul standardne.
HP ThinUpdate'i tarkvara on installitud õhukese kliendi arvutitesse (ainult teatud mudelitel), et tagada
varundus ja taaste. Kui see ei ole teie arvutisse installitud, saate laadida selle alla aadressilt
support
(otsige õhukese kliendi mudelit ja klõpsake vastava mudeli tugiteabe lehel
jaotisel
Drivers & software
(Draiverid ja tarkvara). Teavet tarkvara kasutamise kohta leiate juhendite
jaotisest).
MÄRKUS.
HP soovitab kontrollida veebisaidilt perioodiliselt rakenduse värskendusi.
Kasutage HP ThinUpdate'i tarkvara järgmiste toimingute jaoks.
Taasteandmekandja ja varundite loomine
Süsteemi taastamine
Tarkvara installimine ja värskendamine
44
Peatükk 9
Varundus- ja taasteteave
Sample
This manual is suitable for devices