HP mt21 user manual download (Page 53 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 66
Traadita võrguseadmete kasutamine võib olla teatud keskkondades keelatud. Sellised keelud võivad
kehtida lennuki pardal, haiglates, lõhkeainete läheduses ja ohtlikes piirkondades. Kui te pole traadita
võrguseadmete kasutamise eeskirjades kindel, peaksite enne arvuti sisselülitamist luba küsima.
Rahvusvahelistel reisidel juhinduge järgmistest soovitustest.
Kontrollige igas sihtriigis/-piirkonnas arvutiseadmetele kehtestatud tollieeskirju.
Kontrollige toitejuhtme- ja adapterinõudeid asukohtades, kus plaanite arvutit kasutada. Pinge,
sagedus ja pistiku kuju võivad riigiti/piirkonniti erineda.
HOIATUS!
Elektrilöögi, tulekahju ja seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks ärge proovige
kasutada arvuti toiteallikana tarvikute jaoks müüdavat pingemuundurikomplekti.
Arvutiga reisimine või selle transportimine
43
Sample
This manual is suitable for devices