HP mt21 user manual download (Page 52 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 66
Ekraani puhastamine
Pühkige ekraani õrnalt, kasutades alkoholivaba klaasipuhastusvedelikuga niisutatud pehmet ebemevaba
lappi. Enne ekraani sulgemist veenduge, et ekraan on kuiv.
Külgede ja kaane puhastamine
Külgede ja kaane puhastamiseks kasutage ühe eelnevalt nimetatud puhastuslahusega niisutatud pehmet
mikrokiust lappi või seemisnahka, või kasutage sobivat ühekordset lappi.
MÄRKUS.
Arvuti kaane puhastamisel rakendage mustuse ja prahi eemaldamiseks ringjaid liigutusi.
Puuteplaadi, klaviatuuri ja hiire puhastamine (ainult teatud toodetel)
HOIATUS!
Elektrilöögi saamise ja arvuti sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage
klaviatuuri puhastamiseks tolmuimejat. Tolmuimejaga puhastamisel võib klaviatuuri pinnale sattuda
majapidamistolm.
ETTEVAATUST.
Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge laske vedelikel klahvide vahele
tilkuda.
Puuteplaadi, klaviatuuri ja hiire puhastamiseks kasutage ühe eelnevalt nimetatud puhastuslahusega
niisutatud pehmet mikrokiust lappi või seemisnahka, või kasutage sobivat ühekordset lappi.
Klahvide kinnijäämise vältimiseks ja tolmu, ebemete ning osakeste eemaldamiseks klaviatuurist
kasutage suruõhku.
Arvutiga reisimine või selle transportimine
Kui peate arvutiga reisima või seda transportima, pidage seadmete ohutuks transportimiseks silmas järgmisi
nõuandeid.
Toimige enne arvuti reisile kaasa võtmist või transportimist järgmiselt.
Varundage oma teave välisele draivile.
Eemaldage kõik kettad ja välised andmekandjad (nt mälukaardid).
Lülitage välja kõik välisseadmed ja ühendage need seejärel arvutist lahti.
Lülitage arvuti välja.
Võtke kaasa andmete varukoopiad. Ärge hoidke varukoopiaid ja arvutit ühes kohas.
Lennukiga reisides võtke arvuti käsipagasina endaga kaasa. Ärge registreerige seda koos muu pagasiga.
ETTEVAATUST.
Vältige draivi sattumist magnetvälja mõjualasse. Magnetväljaga turvaseadmed on
näiteks lennujaamade turvakontrolliväravad ja metallidetektorid. Lennujaama konveierlindid ja muud
turvaseadmed, millega kontrollitakse käsipagasit, kasutavad magnetvälja asemel röntgenkiiri ja need ei
kahjusta draive.
Kui plaanite arvutit lennu ajal kasutada, kuulake lennueelset teadet, kus öeldakse, millal võite arvutit
kasutada. See, kas arvuti kasutamine on lennu ajal lubatud, sõltub
OHQQXƬUPDVW³
Kasutage arvuti või draivi transportimisel sobivat kaitsepakendit ja märgistage see kirjaga „ÕRN“või
„FRAGILE“.
42
Peatükk 8
Hooldus
Sample
This manual is suitable for devices