HP mt21 user manual download (Page 51 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 66
8
Hooldus
Tähtis on arvutit regulaarselt hooldada, et see oleks optimaalses seisukorras. See peatükk sisaldab teavet
programmide ja draiverite värskendamise kohta, samme arvuti puhastamiseks ja näpunäiteid arvutiga
reisimiseks (või selle transpordiks).
Programmide ja draiverite värskendamine
HP soovitab programme ja draivereid regulaarselt värskendada. Värskendused lahendavad probleeme ja
lisavad arvutisse uusi funktsioone ja valikuid. Näiteks vanemad
JUDDƬNDNRPSRQHQGLG
ei pruugi kõige uuema
mängutarkvaraga hästi töötada. Uusima draiverita ei saaks te oma seadmeid maksimaalselt kasutada.
HP programmide ja draiverite uusimate versioonide allalaadimiseks minge veebilehele
support
. Lisaks võite tellida automaatsed teavitused, mis kuvatakse uute värskenduste olemasolul.
Arvuti puhastamine
Arvuti ohutuks puhastamiseks kasutage järgmisi tooteid.
Maksimaalselt 0,3-protsendilise kontsentratsiooniga dimetüülbensüülammooniumkloriid (näiteks
erinevate tootjate ühekordsed lapid)
Alkoholivaba klaasipuhastusvedelik
Vee ja pehme seebi lahus
Kuiv mikrokiust puhastuslapp või seemisnahk (õlivaba staatilist elektrit mittetekitav lapp)
Staatilist elektrit mittetekitav lapp.
ETTEVAATUST.
Vältige tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamist, mis võivad arvutit jäädavalt
kahjustada. Kui te pole kindel kas puhastusvahend on arvuti jaoks ohutu, kontrollige toote sisu ja veenduge,
et see ei sisalda koostisaineid nagu alkohol, atsetoon, ammooniumkloriid, metüleenkloriid ja süsivesinikud.
Kiulised materjalid, nagu pabersalvrätikud, võivad arvuti pinda kriimustada. Ajapikku võivad mustuse
osakesed ja puhastusained kriimudesse koguneda.
Puhastustoimingud
Arvuti ohutuks puhastamiseks järgige selles jaotises esitatud protseduure.
HOIATUS!
Elektrilöögi või komponentide kahjustamise vältimiseks ärge üritage arvutit puhastada selle
töötamise ajal.
1.
Lülitage arvuti välja.
2.
Katkestage vahelduvvooluühendus.
3.
Eemaldage kõik elektritoitega välisseadmed.
ETTEVAATUST.
Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge pihustage puhastusvahendit või -
vedelikku otse arvuti pinnale. Pinnale tilkunud vedelik võib jäädavalt sisemisi komponente kahjustada.
Programmide ja draiverite värskendamine
41
Sample
This manual is suitable for devices