HP mt21 user manual download (Page 50 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 66
BIOS-i halduriparooli sisestamine
Viibal
BIOS administrator password
(BIOS-i halduriparool) sisestage parool (kasutades samu klahve, mida
kasutasite parooli määramiseks), seejärel vajutage sisestusklahvi
Enter
. Pärast BIOS-i halduriparooli
sisestamise kahte ebaõnnestunud katset peate uuesti proovimiseks arvuti taaskäivitama.
Viirusetõrjetarkvara kasutamine
Kui kasutate arvutit e-posti lugemiseks või võrku või Internetti ühendatuna, võib see olla avatud
arvutiviirustele. Arvutiviirused võivad halvata operatsioonisüsteemi, programmide või utiliitide töö või
põhjustada nende töös tõrkeid.
Viirusetõrjetarkvara suudab tuvastada enamiku viirusi, need hävitada ja enamikul juhtudel ka parandada
nende tekitatud kahju. Hiljuti avastatud viiruste vastu pideva kaitse tagamiseks tuleb viirusetõrjetarkvara
hoida ajakohasena.
Teie arvutisse on eelinstallitud Windows Defender. Arvuti täielikuks kaitsmiseks soovitame jätkata
viirusetõrjeprogrammi kasutamist.
Tulemüüritarkvara kasutamine
Tulemüürid on mõeldud süsteemile või võrgule volitamata juurdepääsu takistamiseks. Tulemüür võib olla nii
arvutisse ja/või võrku installitav tarkvara kui ka riist- ja tarkvarast koosnev lahendus.
Valida on kaht tüüpi tulemüüride vahel:
hostipõhine tulemüür – programm, mis kaitseb vaid arvutit, kuhu see on installitud;
võrgupõhine tulemüür – installitakse DSL- või kaabelmodemi ja koduvõrgu vahele, et kaitsta võrgu kõiki
arvuteid.
Kui süsteemi on installitud tulemüür, jälgitakse kõiki süsteemi saadetavaid ja vastuvõetavaid andmeid ning
neid võrreldakse kasutaja määratud turvakriteeriumidega. Andmed, mis neile kriteeriumidele ei vasta,
blokeeritakse.
Arvutis või võrguseadmetes võib tulemüür juba installitud olla. Vastasel korral on saadaval tarkvaralised
tulemüürilahendused.
MÄRKUS.
Mõnel juhul võib tulemüür takistada juurdepääsu Interneti-mängudele, häirida printimist või
failide ühiskasutusse andmist võrgus või blokeerida lubamatud e-kirjade manused. Probleemi ajutiseks
lahendamiseks keelake tulemüür, tehke soovitud toiming ja lubage tulemüür uuesti. Probleemi püsivaks
lahendamiseks
NRQƬJXUHHULJH
tulemüür ümber.
Valikulise turvakaabli (ainult teatud toodetel) kasutamine
Turvakaabel (eraldi ostetav) toimib pigem takistavalt, kuid ei välista toote väärkasutamist ega selle vargust.
Turvakaabli arvutiga ühendamiseks järgige seadme tootja juhiseid.
40
Peatükk 7
Turvalisus
Sample
This manual is suitable for devices