HP mt21 user manual download (Page 49 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 66
Lülitage sisse või taaskäivitage arvuti ja kui ilmub HP logo, vajutage
f10
, et siseneda
häälestusutiliiti Computer Setup.
Klaviatuurita tahvelarvutid
Lülitage tahvelarvuti välja. Vajutage korraga toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu,
kuni kuvatakse käivitusmenüü, ja seejärel koputage
f10
, et siseneda häälestusutiliiti
Computer Setup.
2.
Sisestage oma kehtiv BIOS-i halduriparool
3.
Valige
Security
(Turvalisus), valige
Change BIOS administrator Password
(Muuda BIOS-i halduriparooli)
või
Change Password
(Muuda parooli) (ainult teatud toodetel) ja vajutage sisestusklahvi
Enter
.
4.
Küsimisel tippige praegune parool.
5.
Kui teil palutakse sisestada uus parool, jätke väli tühjaks ja vajutage sisestusklahvi
Enter
.
6.
Kui teil palutakse uuesti uus parool sisestada, jätke väli tühjaks ja vajutage sisestusklahvi
Enter
.
7.
Muudatuste salvestamiseks ja häälestusutiliidist väljumiseks valige ikoon
Salvesta
ja seejärel järgige
ekraanil kuvatavaid suuniseid.
– või –
Valige
Main
(Põhimenüü), valige
Save Changes and Exit
(Salvesta muudatused ja välju) ning seejärel
vajutage
sisestusklahvi
.
Muudatused rakendatakse arvuti taaskäivitamisel.
Paroolide kasutamine
39
Sample
This manual is suitable for devices