HP mt21 user manual download (Page 47 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 66
Juhinduge paroolide loomisel ja salvestamisel järgmistest soovitustest.
Järgige paroolide loomisel programmi asjakohaseid nõudeid.
Ärge kasutage samu paroole mitmes rakenduses ega veebisaidil. Ärge kasutage Windowsi parooli üheski
muus rakenduses ega veebisaidil.
Ärge hoidke paroole arvutis failis.
Järgmistes tabelites on loetletud tavapäraselt kasutatavad Windowsi ja häälestusutiliidi halduriparoolid ja
kirjeldatud nende funktsioone.
Paroolide määramine Windowsis
Parool
Funktsioon
Halduriparool*
Piirab juurdepääsu Windowsi haldajataseme kasutajakontole.
MÄRKUS.
Windowsi halduriparooli kehtestamine ei kehtesta
BIOS-i halduriparooli.
Kasutajaparool*
Kaitseb Windowsi kasutajakontot volitamata juurdepääsu eest.
Paroolide määramine arvuti häälestusutiliidis
Parool
Funktsioon
BIOS-i halduriparool*
Piirab juurdepääsu arvuti häälestusutiliidile.
MÄRKUS.
Kui lubatud on BIOS-i halduriparooli eemaldamist
takistavad funktsioonid, ei pruugi teil olla võimalik seda
eemaldada kuni funktsioonide keelamiseni.
Sisselülitusparool
See parool tuleb sisestada igal arvuti käivitamisel või
taaskäivitamisel.
Kui unustate sisselülitusparooli, ei saa te arvutit käivitada
ega taaskäivitada.
* Lisateavet nende paroolide kohta leiate järgmistest jaotistest.
BIOS-i halduriparooli haldamine
Parooli seadistamiseks, muutmiseks või kustutamiseks toimige järgmiselt.
BIOS-i halduriparooli seadistamine
1.
Käivitage häälestusutiliit Computer Setup.
Klaviatuuriga arvutid või tahvelarvutid
Lülitage sisse või taaskäivitage arvuti ja kui ilmub HP logo, vajutage
f10
, et siseneda
häälestusutiliiti Computer Setup.
Klaviatuurita tahvelarvutid
Paroolide kasutamine
37
Sample
This manual is suitable for devices