HP mt21 user manual download (Page 46 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 66
7
Turvalisus
Arvuti kaitsmine
Windowsi operatsioonisüsteemis ja mitte-Windowsi häälestusutiliidis Computer Setup (BIOS, mis on olemas
igas operatsioonisüsteemis) sisalduvad standardsed turbefunktsioonid kaitsevad teie isiklikke sätteid ja
andmeid mitme ohu eest.
MÄRKUS.
Turbemeetmed on mõeldud tõkestamiseks. Tõkestamine ei pruugi ära hoida toote
väärkasutamist või vargust.
MÄRKUS.
Enne kui arvuti hooldusse saadate, varundage ja kustutage
NRQƬGHQWVLDDOVHG
failid ning
eemaldage kõik paroolisätted.
MÄRKUS.
Mõni loetletud funktsioonidest ei pruugi teie arvutis saadaval olla.
Oht arvutile
Turbefunktsioon
Arvuti volitamata kasutamine
BIOS, sisselülitusparool
Arvuti häälestusutiliidi Computer Setup (BIOS) volitamata
avamine
BIOS-i halduriparool utiliidis Computer Setup (arvuti häälestus)*
Volitamata käivitamine valikuliselt väliselt optiliselt draivilt
(ainult teatud toodetel), valikuliselt väliselt kõvakettalt (ainult
teatud toodetel) või sisemise võrguadapteri abil
Alglaadimisvalikute funktsioon arvuti häälestusutiliidis*
Volitamata juurdepääs Windowsi kasutajakontole
Windowsi kasutajaparool
Volitamata juurdepääs andmetele
Windows BitLocker
Arvuti volitamata teisaldamine
Turvakaabli pesa (kasutusel valikulise turvakaabliga ainult teatud
toodetel)
*Arvuti häälestusutiliit on ROM-il põhinev manusutiliit, mida saab kasutada ka siis, kui operatsioonsüsteem ei tööta või ei käivitu.
Häälestusutiliidis Computer Setup navigeerimiseks ja valikute tegemiseks saab kasutada osutusseadet (puuteplaat, osutushoob või
USB-hiir) või klaviatuuri.
MÄRKUS.
Klaviatuurita tahvelarvutitel saate kasutada puuteekraani.
Paroolide kasutamine
Parool on märgijada, mis valitakse arvutis talletatava teabe kaitseks. Määrata saab mitut tüüpi paroole,
olenevalt sellest, mil viisil soovite juurdepääsu teabele juhtida. Paroole saab kehtestada Windowsis ja
arvutisse eelinstallitud häälestusutiliidis Computer Setup.
BIOS-i halduri- ja sisselülitusparooli saab määrata häälestusutiliidis Computer Setup ja neid haldab
süsteemi-BIOS.
Windowsi paroole saab määrata ainult Windowsi operatsioonisüsteemis.
Te võite kasutada sama parooli nii arvuti häälestusutiliidi kui ka Windowsi turbefunktsiooni puhul.
36
Peatükk 7
Turvalisus
Sample
This manual is suitable for devices