HP mt21 user manual download (Page 44 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 66
Aku laetuse taseme kuvamine
Aku laetuse taseme protsendi ja kasutatava energiarežiimi vaatamiseks hõljutage kursorit
toiteikooni
kohal.
Akutoite säästmine
Näpunäited akutoite säästmiseks ja aku kasutusaja pikendamiseks.
Vähendage ekraani heledust.
Valige toitesuvandites režiim
Energiasäästja
.
Lülitage välja traadita ühenduse seadmed, kui te neid ei kasuta.
Lahutage välisseadmed, mida te ei kasuta ja mis ei ole ühendatud välistoitega, näiteks USB-porti
ühendatud väline kõvaketas.
Peatage, keelake või eemaldage kõik välised meediumikaardid, mida te ei kasuta.
Kui lõpetate arvutiga töötamise, käivitage unerežiim või lülitage arvuti välja.
Aku tühjenemise tuvastamine
Kui arvuti ainsaks toiteallikaks oleva aku laetuse tase langeb madalale või kriitilisele tasemele, võib toimuda
järgmine.
Aku märgutuli (ainult teatud toodetel) näitab aku laetuse madalat või kriitilist taset.
– või –
Toiteikoon
kuvab teatise aku laetuse madala või kriitilise taseme kohta.
MÄRKUS.
Lisateavet toiteikooni kohta vt jaotisest
Toiteikooni ja energiarežiimi suvandite kasutamine
lk
33
.
Aku laetuse kriitilise taseme korral toimib arvuti järgmiselt.
Kui arvuti töötab või on unerežiimis, jääb arvuti lühikeseks ajaks unerežiimi ja seejärel lülitub välja ning
kogu salvestamata teave läheb kaduma.
Tegutsemine aku tühjenemise korral
Tegutsemine aku tühjenemise korral, kui välistoide on saadaval
Ühendage arvuti ja välistoitega üks järgmistest:
vahelduvvooluadapter,
valikuline dokkimis- või laiendusseade,
HP-lt tarvikuna ostetud toiteadapter.
Tegutsemine aku tühjenemise korral, kui mitte ühtegi toiteallikat pole saadaval
Salvestage oma töö ja lülitage arvuti välja.
34
Peatükk 6
Toitehaldus
Sample
This manual is suitable for devices