HP mt21 user manual download (Page 43 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 66
1.
Salvestage oma töö ja sulgege kõik avatud programmid.
2.
Valige
Start
, seejärel valige ikoon
Toide
ja seejärel
Sule arvuti
.
Kui arvuti ei reageeri ja kirjeldatud sulgemistoiminguid pole võimalik kasutada, proovige järgmisi
hädasulgemistoiminguid esitatud järjekorras.
Vajutage klahve
ctrl
+
alt
+
delete
, valige ikoon
Toide
ja seejärel valige
Sule arvuti
.
Vajutage toitenuppu ja hoidke seda vähemalt 10 sekundit all.
Kui teie arvutil on kasutaja vahetatav aku (ainult teatud mudelitel), lahutage arvuti välistoide ja seejärel
eemaldage aku.
Toiteikooni ja energiarežiimi suvandite kasutamine
Toiteikoon
asub Windowsi tegumiribal. Toiteikoon võimaldab kiiresti toitesätted avada ja aku laetuse
taset vaadata.
Aku laetuse taseme protsendi ja kasutatava energiarežiimi vaatamiseks hõljutage kursorit
toiteikooni
kohal.
Energiarežiimi suvandite kasutamiseks paremklõpsake
toiteikoonil
ja seejärel valige
Energiarežiimi suvandid
.
Erinevad toiteikoonid näitavad, kas arvuti töötab aku- või välistoitel. Kui osutate hiirekursoriga ikoonile,
kuvatakse koos ikooniga ka teade, kui aku laetuse tase on madal või kriitiline.
Arvuti kasutamine akutoitel
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat akut, HP asendusakut
või ühilduvat HP esindusest ostetud akut.
Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole ühendatud välistoitega, töötab arvuti akutoitel. Arvuti aku tühjeneb
tasapisi, kui arvuti on välja lülitatud ja välistoitest lahutatud. Kui aku on jõudnud laetuse madalale või
kriitilisele tasemele, kuvab arvuti teate.
Aku kasutusaeg varieerub, sõltudes energiahalduse sätetest, töötavatest programmidest, ekraani
heledusest, ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest.
MÄRKUS.
Välistoite lahutamisel vähendatakse aku säästmiseks automaatselt ekraani heledust. Teatud
arvutitooted saavad aku säästmiseks
JUDDƬNDUHŗLLPL
vahetada.
Funktsiooni HP Fast Charge kasutamine (ainult teatud toodetel)
HP Fast Charge võimaldab arvutiaku kiiret laadimist. Laadimisaeg võib +/–10% erineda. Sõltuvalt arvuti
mudelist ja sellega kaasas olnud HP vahelduvvooluadapterist töötab HP Fast Charge ühel järgmistest
viisidest.
Kui aku laetuse tase jääb nulli ja 50% vahele, laetakse aku 50%-ni täismahutavusest kuni 30 minutiga.
Kui aku laetuse tase jääb nulli ja 90% vahele, laetakse aku 90%-ni täismahutavusest kuni 90 minutiga.
Funktsiooni HP Fast Charge kasutamiseks lülitage arvuti välja ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapter
arvuti ja välistoitega.
Toiteikooni ja energiarežiimi suvandite kasutamine
33
Sample
This manual is suitable for devices