HP mt21 user manual download (Page 42 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 66
6
Toitehaldus
Arvuti saab töötada nii aku- kui ka välistoitel. Kui arvuti töötab akutoitel ja väline toiteallikas pole selle
laadimiseks saadaval, on oluline jälgida aku laetuse taset ja akut säästa.
Mõni selles jaotises kirjeldatud toitehalduse funktsioon ei pruugi teie arvutis saadaval olla.
Unerežiimi kasutamine
ETTEVAATUST.
Võimaliku heli- ja videokvaliteedi halvenemise, teabekao või heli või video esituse
funktsiooni kao riski vähendamiseks ärge käivitage ketta või välise meediumikaardi lugemisel või sellele
kirjutamisel unerežiimi.
Unerežiim on Windowsi energiasäästuolek. Unerežiim käivitatakse automaatselt pärast passiivsusperioodi.
Teie töö salvestatakse mällu, mis võimaldab unerežiimist väljumisel kiiresti tööd jätkata. Unerežiimi saab ka
käsitsi käivitada. Lisateavet leiate jaotisest
Unerežiimi käivitamine ja sellest väljumine
lk
32
.
Unerežiimi käivitamine ja sellest väljumine
Unerežiimi sisenemiseks on järgmised võimalused.
Sulgege ekraan (ainult teatud mudelitel).
Valige
Start
, seejärel valige ikoon
Toide
ja seejärel
Unerežiim
.
Vajutage unerežiimi kiirklahvi; nt
fn + f12
(ainult teatud mudelitel).
Unerežiimist väljumiseks on järgmised võimalused.
Vajutage lühidalt toitenuppu.
Kui arvuti on suletud, avage ekraan (ainult teatud mudelitel).
Vajutage klaviatuuril klahvi (ainult teatud mudelitel).
Puudutage puuteplaati (ainult teatud mudelitel).
Arvuti väljumisel unerežiimist kuvatakse teie töö uuesti ekraanil.
MÄRKUS.
Kui olete määranud, et unerežiimist väljumisel küsitaks parooli, peate enne töö jätkamist
sisestama Windowsi parooli.
Arvuti sulgemine (väljalülitamine)
ETTEVAATUST.
Arvuti väljalülitamisel lähevad salvestamata andmed kaotsi. Enne arvuti väljalülitamist
salvestage kindlasti oma töö.
Sulgemiskäsk suleb kõik avatud programmid, sh operatsioonisüsteemi, ning lülitab seejärel ekraani ja arvuti
välja.
Sulgege arvuti, kui seda ei kasutata pikema aja vältel ning selle välistoide lahutatakse.
Soovitatav on kasutada Windowsi sulgemiskäsku.
MÄRKUS.
Kui arvuti on unerežiimis, tuleb sellest esmalt väljuda, vajutades korra toitenuppu.
32
Peatükk 6
Toitehaldus
Sample
This manual is suitable for devices