HP mt21 user manual download (Page 41 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 66
Miracastiga ühilduvate traadita kuvaseadmete leidmine ja nendega ühendamine
(ainult teatud mudelitel)
MÄRKUS.
Teabe saamiseks selle kohta, millist tüüpi kuvamisseade teil on (Miracastiga ühilduv või Intel
WiDi), vaadake teleri või täiendava kuvamisseadme dokumentatsiooni.
Miracastiga ühilduva traadita kuvaseadme leidmiseks ja sellega ühenduse loomiseks avatud rakendustest
väljumata toimige järgmiselt.
Miracasti avamiseks toimige järgmiselt:
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
projitseeri
ja seejärel klõpsake suvandil
Projitseeri
teisele ekraanile
. Klõpsake suvandil
Juhtmeta kuvariga ühenduse loomine
ning järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
Video kasutamine
31
Sample
This manual is suitable for devices