HP mt21 user manual download (Page 39 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 66
2.
Ühendage kaabli teine ots kõrglahutusega teleri või monitoriga.
3.
Arvuti ekraanikujutise nelja kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi
f1
.
Ainult arvuti ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis.
Dubleeri:
ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka välisseadmes.
Laienda:
ekraanikujutis laiendatakse korraga üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
Ainult teine ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult välisseadmes.
Klahvi
f1
igakordsel vajutamisel muutub kuvaolek.
MÄRKUS.
Parimate tulemuste saavutamiseks, seda eelkõige juhul, kui kasutate suvandit „Laienda”,
suurendage välisseadme ekraani eraldusvõimet, toimides järgmiselt. Valige nupp
Start
, valige
Seaded
ja seejärel valige
Süsteem
. Valige jaotises
Ekraan
sobiv eraldusvõime ja seejärel suvand
Säilita
muudatused
.
HDMI-heli häälestamine
HDMI on ainus videoliides, mis toetab kõrglahutusega videot ja heli. Pärast HDMI-teleri ühendamist arvutiga
saate HDMI-heli sisse lülitada järgmiste toimingutega.
1.
Paremklõpsake tegumiriba paremas osas asuvas teavitusalas ikooni
Kõlarid
ja seejärel valige
Taasesitusseadmed
.
2.
Valige vahekaardil
Taasesitus
digitaalväljundseadme nimi.
3.
Klõpsake üksust
Tee vaikesätteks
ja seejärel üksust
OK
.
Helivoo taastamiseks arvutikõlarites toimige järgmiselt.
1.
Paremklõpsake tegumiriba paremas osas asuvas teavitusalas ikooni
Kõlarid
ja seejärel klõpsake käsku
Taasesitusseadmed
.
2.
Klõpsake sakil Taasesitus üksust
Kõlarid
.
3.
Klõpsake üksust
Tee vaikesätteks
ja seejärel üksust
OK
.
Juhtmega kuvarite tuvastamine ja ühendamine MultiStream Transporti abil
MultiStream Transporti (MST) abil saab ühendada arvutiga mitu juhtmega kuvamisseadet, kasutades
ühendamiseks arvuti VGA- või DisplayPorti pesasid või jaoturi või välise dokkimisjaama VGA- või DisplayPorti
Video kasutamine
29
Sample
This manual is suitable for devices