HP mt21 user manual download (Page 38 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 66
2.
Ekraanikujutise nelja kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi
f1
.
Ainult arvuti ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis.
Dubleeri:
ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka välisseadmes.
Laienda:
ekraanikujutis laiendatakse korraga üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
Ainult teine ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult välisseadmes.
Klahvi
f1
igakordsel vajutamisel muutub kuvaolek.
MÄRKUS.
Parimate tulemuste saavutamiseks, seda eelkõige juhul, kui kasutate suvandit „Laienda”,
suurendage välisseadme ekraani eraldusvõimet, toimides järgmiselt. Valige nupp
Start
, valige
Seaded
ja seejärel valige
Süsteem
. Valige jaotises
Ekraan
sobiv eraldusvõime ja seejärel suvand
Säilita
muudatused
.
Videoseadmete ühendamine HDMI-kaabli abil (ainult teatud mudelitel)
MÄRKUS.
HDMI-seadme ühendamiseks arvutiga on teil tarvis HDMI-kaablit (müüakse eraldi).
Arvuti ekraanikujutise nägemiseks kõrglahutusega teleris või monitoril ühendage kõrglahutusega seade
vastavalt järgmistele juhistele.
1.
Sisestage HDMI-kaabli üks ots arvuti HDMI-porti.
28
Peatükk 5
Meelelahutusfunktsioonid
Sample
This manual is suitable for devices