HP mt21 user manual download (Page 37 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 66
2.
Ühendage kaabli teine ots välise DisplayPort-seadmega.
3.
Arvuti ekraanikujutise nelja kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi
f1
.
Ainult arvuti ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis.
Dubleeri:
ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka välisseadmes.
Laienda:
ekraanikujutis laiendatakse korraga üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
Ainult teine ekraan:
ekraanikujutis kuvatakse ainult välisseadmes.
Iga kord, kui klahvi
f1
vajutate, muutub kuvaolek.
MÄRKUS.
Parimate tulemuste saavutamiseks, seda eelkõige juhul, kui kasutate suvandit „Laienda”,
suurendage välisseadme ekraani eraldusvõimet, toimides järgmiselt. Valige nupp
Start
, valige
Seaded
ja seejärel valige
Süsteem
. Valige jaotises
Ekraan
sobiv eraldusvõime ja seejärel suvand
Säilita
muudatused
.
Videoseadmete ühendamine VGA-kaabli abil (ainult teatud mudelitel)
MÄRKUS.
VGA-videoseadme ühendamiseks arvutiga on teil tarvis VGA-kaablit (müüakse eraldi).
Arvutiekraani kujutise nägemiseks välisel VGA-monitoril või selle projitseerimiseks esitluse tarbeks ühendage
monitor või projektor arvuti VGA-porti.
1.
Ühendage monitori või projektori VGA-kaabel joonisel kujutatud viisil arvuti VGA-porti.
Video kasutamine
27
Sample
This manual is suitable for devices