HP mt21 user manual download (Page 35 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 66
5
Meelelahutusfunktsioonid
Kasutage oma HP arvutit nii tööks kui ka vaba aja veetmiseks, et kohtuda teistega kaamera vahendusel,
segada omavahel heli ja videot või ühendada väliseid seadmeid, nagu projektor, monitor, teler või kõlarid.
Arvuti heli-, video- ja kaamerafunktsioonide tuvastamiseks vt jaotist
Komponendid
lk
4
.
Kaamera kasutamine (ainult teatud mudelitel)
Teie arvutil on kaamera (integreeritud kaamera), mis salvestab videot ja jäädvustab fotosid. Mõned mudelid
võimaldavad pidada videokonverentse ning video voogesituse kaudu võrgus vestelda.
Kaamera avamiseks sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
kaamera
ja seejärel valige
rakenduste loendist
Kaamera
.
Heli kasutamine
Saate muusikat alla laadida ja kuulata, veebist helisisu (sh raadiot) voogesitada, heli salvestada ning segada
multimeediumisisu loomiseks omavahel heli ja videot. Ühtlasi saab esitada arvutis muusika-CD-sid (ainult
teatud mudelitel) või ühendada CD-de esitamiseks välise optilise draivi. Kuulamisnaudingu võimendamiseks
ühendage kõrvaklapid või kõlarid.
Kõlarite ühendamine
Juhtmega kõlarid saab ühendada arvutiga arvuti USB-pordi või heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi
(mikrofon) ühendpesa või dokkimisjaama kaudu.
Kui soovite ühendada arvutiga juhtmevabad kõlarid, järgige tootja juhiseid. Kõrglahutusega kõlarite
ühendamiseks arvutiga vt jaotist
HDMI-heli häälestamine
lk
29
. Enne kõlarite ühendamist vähendage
helitugevust.
Kõrvaklappide ühendamine
HOIATUS!
Kuulmise kahjustamise ohu maandamiseks vähendage enne kõrvaklappide, kuularite või
peakomplekti kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate
normatiiv-, ohutus- ja
keskkonnamärkustest
.
Dokumendile ligipääsemiseks:
Valige
Start
, seejärel
Kõik rakendused
(mõne toote puhul vajalik), valige
HP
ja seejärel
HP
dokumentatsioon
.
Juhtmega kõrvaklapid saate ühendada arvuti heliväljundi (kõrvaklappide) pistikupessa või helisisendi
(mikrofoni) pistikupessa.
Kui soovite ühendada arvutiga juhtmevabad kõrvaklapid, järgige tootja juhiseid.
Kaamera kasutamine (ainult teatud mudelitel)
25
Sample
This manual is suitable for devices