HP mt21 user manual download (Page 34 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 66
Valikulise klaviatuuri ja hiire kasutamine
Klaviatuuri või valikulist hiirt kasutades saate sisestada teksti, valida üksusi, kerida ning teha samu
toiminguid, mida puutežestidega. Klaviatuur võimaldab teatud toimingute teostamiseks ka toimingu- ja
kiirklahvide kasutamist.
Ekraaniklaviatuuri kasutamine (ainult teatud mudelitel)
1.
Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks koputage tegumiriba paremas servas asuvas olekualas
klaviatuuriikoonil.
2.
Alustage tippimist.
MÄRKUS.
Ekraaniklaviatuuri kohal võidakse kuvada soovitatud sõnad. Koputage sõnal selle
valimiseks.
MÄRKUS.
Toimingu- ja kiirklahve ei kuvata ja need ei toimi ekraaniklaviatuuril.
24
Peatükk 4
Ekraanil navigeerimine
Sample
This manual is suitable for devices