HP mt21 user manual download (Page 33 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 66
Kolme sõrmega nipsamine (ainult puuteplaadil)
Kasutage kolme sõrmega nipsamist avatud akende kuvamiseks ning avatud akende ja töölaua vahel
lülitamiseks.
Nipsake kolme sõrmega endast eemale, et näha kõiki avatud aknaid.
Nipsake kolme sõrmega enda poole, et näha töölauda.
Nipsake kolme sõrmega vasakule või paremale, et lülitada avatud akende vahel.
Ühe sõrmega libistamine (ainult puuteekraanidel)
Kasutage ühe sõrmega libistamise žesti loendite ja leheküljede panoraamimiseks ja kerimiseks või objekti
liigutamiseks.
Ekraanil kerimiseks libistage üht sõrme üle ekraani suunas, kuhu soovite liikuda.
Objekti teisaldamiseks vajutage ja hoidke sõrme sellel ning lohistage seejärel objekt soovitud kohta.
Puuteplaadi- ja puuteekraanižestide kasutamine
23
Sample
This manual is suitable for devices