HP mt21 user manual download (Page 32 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 66
Kahe sõrmega libistus (ainult puuteplaadil)
Kahe sõrmega libistades saab liikuda lehel või pildil üles, alla või külgedele.
Asetage kaks sõrme (nii et nende vahel oleks väike vahe) puuteplaadialale ja seejärel lohistage sõrmi
üles, alla, vasakule või paremale.
Kahe sõrmega koputus (ainult puuteplaadil)
Kahe sõrmega koputuse teel saab avada ekraanil oleva objekti menüüd.
MÄRKUS.
Kahe sõrmega koputuse funktsioon on sama kui paremklõps hiirega.
Valitud objekti suvandite menüü avamiseks koputage kahe sõrmega puuteplaadialal.
Nelja sõrmega koputus (ainult puuteplaadil)
Nelja sõrmega koputuse abil saate avada toimingukeskuse.
Toimingukeskuse avamiseks ning praeguste sätete ja teatiste kuvamiseks koputage puuteplaadil nelja
sõrmega.
22
Peatükk 4
Ekraanil navigeerimine
Sample
This manual is suitable for devices