HP mt21 user manual download (Page 31 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 66
4
Ekraanil navigeerimine
Arvutiekraanil navigeerimiseks on mitu võimalust.
Puutežestide kasutamine otse arvutiekraanil
Puuteplaadil puutežestide kasutamine
Klaviatuuri ja valikulise hiire (eraldi ostetav) kasutamine
Ekraaniklaviatuuri kasutamine
Osutushoova kasutamine
Puuteplaadi- ja puuteekraanižestide kasutamine
Puuteplaadi abil saab arvuti ekraanil lihtsate puutežestidega navigeerida ja kursorit juhtida. Puuteplaadi
vasak- ja parempoolset nuppu saab kasutada samamoodi nagu välise hiire vasak- ja parempoolset nuppu.
Puuteekraanil (ainult teatud mudelitel) navigeerimiseks kasutage ekraanil selles peatükis kirjeldatud
puutežeste.
Samuti saate žeste kohandada ja vaadata demost, kuidas need töötavad. Sisestage tegumiriba otsinguväljale
märksõna
juhtpaneel
, valige
Juhtpaneel
ja seejärel
Riistvara ja heli
. Valiku
Seadmed ja printerid
alt
valige
Hiir
.
MÄRKUS.
Kui pole teisiti märgitud, saab puutežeste kasutada puuteplaadil või puuteekraanil (ainult teatud
mudelitel).
Koputamine
Kasutage koputuse / topeltkoputuse žesti ekraanil soovitud üksuse avamiseks või valimiseks.
Osutage ekraanil olevale üksusele ja seejärel koputage valimiseks ühe sõrmega puuteplaadialal või
puuteekraanil. Üksuse avamiseks tehke topeltkoputus.
Kahe sõrme kokkusurumine ja laialiliigutamine suuruse muutmiseks
Kahe sõrmega kokkusurumine ja suumimine võimaldab piltide ja teksti välja- ning sissesuumimist.
Vähendamiseks asetage kaks sõrme lahus puuteplaadilalale või puuteekraanile ja seejärel viige need
kokku.
Suurendamiseks asetage kaks sõrme koos puuteplaadialale või puuteekraanile ja seejärel viige need
üksteisest lahku.
Puuteplaadi- ja puuteekraanižestide kasutamine
21
Sample
This manual is suitable for devices