HP mt21 user manual download (Page 30 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 66
2.
Ühendage kaabli teine ots seina võrgupistikupessa
(2)
või marsruuteriga.
MÄRKUS.
Kui võrgukaablil on televisiooni- ja raadiosignaalidest tingitud häirete eest kaitsvad
mürasummutusahelad
(3)
, ühendage kaabel arvutiga nii, et mürasummutiga ots jääb arvuti poole.
20
Peatükk 3
Võrguühendused
Sample
This manual is suitable for devices