HP mt21 user manual download (Page 3 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 66
Ohutusmärkus
HOIATUS!
Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke arvutit
kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval tasasel alusel.
Jälgige, et mõni muu kõva (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip või riietusese) objekt ei
blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvuti kasutamisel
vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või riietusese). Arvuti ja
vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiaseadmete rahvusvahelises ohutusstandardis International
Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) sätestatud välispinna temperatuuri
nõuetele.
iii
Sample
This manual is suitable for devices