HP mt21 user manual download (Page 29 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 66
GPS-i kasutamine (ainult teatud toodetel)
Arvutile saab lisada GPS-mooduli (Global Positioning System – globaalne positsioonimissüsteem). GPS-
mooduliga seadmed võtavad GPS-satelliitidelt vastu asukoha-, kiiruse- ja suunateavet.
GPS-i lubamiseks veenduge, et asukoht on Windowsi privaatsussättes lubatud.
1.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
asukoht
ja seejärel valige
Asukoha privaatsussätted
.
2.
Asukohasätete kasutamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhised.
Bluetooth-seadmete (ainult teatud toodetel) kasutamine
Bluetooth-seade pakub kaabelühenduse asemel väikse leviulatusega traadita sidet, mida kasutatakse
tavaliselt järgmiste elektroonikaseadmete ühendamiseks:
heliseadmed (peakomplektid, kõlarid);
hiir;
väline klahvistik.
Bluetooth-seadmete ühendamine
Enne kui saate Bluetooth-seadet kasutada, peate looma Bluetoothi ühenduse.
1.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
bluetooth
ja seejärel valige
Bluetoothi sätted
.
2.
Lülitage Bluetooth sisse, kui see pole juba sisse lülitatud.
3.
Valige seade loendist ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid suuniseid.
MÄRKUS.
Kui vajalik on seadme kinnitamine, kuvatakse sidumise kood. Järgige lisatava seadme ekraanil
kuvatavaid juhiseid, et veenduda, et seadme kood sobib sidumiskoodiga. Lisateabe saamiseks tutvuge
seadmega kaasas olevate dokumentidega.
MÄRKUS.
Kui teie seadet loendis ei kuvata, veenduge, et seadmel on Bluetooth sisse lülitatud. Mõnel
seadmel võib olla lisanõudeid; tutvuge seadmega kaasas olevate dokumentidega.
Ühenduse loomine kaabelvõrguga
Mõned tooted võivad lubada traadiga ühendusi: kohtvõrguühendus (LAN-ühendus) ja modemiühendus. LAN-
ühendus kasutab võrgukaablit ja on palju kiirem kui modemiühendus, mis kasutab telefonikaablit. Mõlemat
kaablit müüakse eraldi.
HOIATUS!
Elektrilöögi, tulekahju ja seadme kahjustamise ohu vältimiseks ärge ühendage RJ-45-
pistikupessa (võrgupessa) modemi- ega telefonikaablit.
Ühenduse loomine kohtvõrguga (LAN) (ainult teatud toodetel)
Kui soovite ühendada arvuti otse kodus oleva marsruuteriga (traadita ühenduse loomise asemel) või kontori
võrguga, kasutage kohtvõrguühendust (LAN).
LAN-ühenduse loomiseks on vajalik 8-viiguline, RJ-45 võrgukaabel või valikuline dokkimisseade või
laiendusport, kui arvuti ei ole RJ-45-porti.
Võrgukaabli ühendamiseks toimige järgmiselt.
1.
Ühendage võrgukaabel arvuti võrgupistikupessa
(1)
.
Ühenduse loomine kaabelvõrguga
19
Sample
This manual is suitable for devices