HP mt21 user manual download (Page 28 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 66
Ühenduse loomine WLAN-iga
MÄRKUS.
Kodus Interneti-ühendust häälestades tuleb kõigepealt luua Interneti-teenuse pakkuja (ISP)
juures konto. Interneti-teenuse tellimiseks ja modemi soetamiseks võtke ühendust kohaliku Interneti-
teenuse pakkujaga. Interneti-teenuse pakkuja aitab teil häälestada modemit, paigaldada võrgukaablit
traadita ühendusega marsruuteri ja modemi vahele ning katsetada Interneti-teenuse tööd.
WLAN-iga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.
1.
Veenduge, et WLAN-seade on sisse lülitatud.
2.
Valige tegumiribal võrguoleku ikoon ja looge seejärel ühendus mõne saadaoleva võrguga.
Kui valitud võrk on turbetoega WLAN, palutakse teil sisestada võrgu turvakood. Sisestage kood ja
ühenduse loomiseks valige
Edasi
.
MÄRKUS.
Kui loendis pole ühtegi WLAN-i, on võimalik, et te pole ühegi traadita ühenduse marsruuteri
ega pöörduspunkti levialas.
MÄRKUS.
Kui te ei näe WLAN-i, millega ühenduda soovite, paremklõpsake tegumiribal võrgu oleku
ikoonil ja seejärel valige
Ava võrgu- ja ühiskasutuskeskus
. Valige
Häälesta uus ühendus või võrk
.
Kuvatakse valikute loend, kus on võimalik käsitsi võrku otsida ja sellega ühendus luua või luua uus
võrguühendus.
3.
Ühenduse lõpule viimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui ühendus on loodud, valige tegumiriba paremas otsas asuv võrgu oleku ikoon, et kontrollida ühenduse
nime ja olekut.
MÄRKUS.
Tööpiirkond (kui kaugele traadita ühenduse signaal levib) sõltub WLAN-i seadistusest,
marsruuteri tootjast ja häiretest, mida põhjustavad muud elektroonikaseadmed või ehituslikud tõkked, nagu
seinad ja põrandad.
HP Mobile Broadbandi kasutamine (ainult teatud toodetel)
HP Mobile Broadbandiga arvutil on sisseehitatud mobiilse lairibaühenduse teenuse tugi. Teie uus arvuti koos
mobiilisideoperaatori võrguga võimaldab teil Wi-Fi tööpunkti puudumisel Interneti-ühenduse luua, e-posti
saata või oma ettevõtte võrguga ühenduse luua.
Mobiilse lairibaühenduse teenuse aktiveerimiseks võib vajalik olla HP mobiilse lairibaühenduse mooduli IMEI-
ja/või MEID-number. Number võib olla trükitud kleebisele, mis asub arvuti põhjal akusahtli sees, hooldusluugi
all või ekraani tagaküljel.
– või –
Numbri leiate järgmiste toimingutega.
1.
Valige tegumiribal võrgu oleku ikoon.
2.
Valige
Kuva ühenduse sätted
.
3.
Valige võrgu oleku ikoon jaotises
Mobiilne lairibaühendus
.
Mõni mobiilsidevõrgu operaator nõuab SIM-kaardi kasutamist. SIM-kaart sisaldab teie kohta põhiteavet, nagu
isiklikku
LGHQWLƬWVHHULPLVQXPEULW
(PIN-kood), ja võrguteavet. Mõned arvutid sisaldavad eelinstallitud SIM-
kaarti. Kui SIM-kaart ei ole paigaldatud, võib see olla arvutiga kaasas oleva HP Mobile Broadbandi teabe
juures või saab selle mobiilsidevõrgu operaatorilt eraldi.
Teavet HP Mobile Broadbandi ja selle kohta, kuidas aktiveerida teenust eelistatud mobiilsidevõrgu
operaatoriga, leiate arvutiga kaasas olevast teabest HP Mobile Broadbandi kohta.
18
Peatükk 3
Võrguühendused
Sample
This manual is suitable for devices