HP mt21 user manual download (Page 27 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 66
Traadita ühenduse nupp
Arvutil võib olla traadita ühenduse nupp, vähemalt üks traadita ühenduse seade ja üks või kaks traadita
ühenduse märgutuld. Kõik raadiovõrgu seadmed on tehases aktiveeritud.
Traadita ühenduse märgutuli näitab arvuti traadita ühenduse seadmete üldist toiteolekut, mitte ainult
üksikute seadmete olekut.
Operatsioonisüsteemi juhtelemendid
Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse abil saab häälestada ühenduse või võrgu, luua võrguga ühenduse ning
diagnoosida ja lahendada võrguprobleeme.
Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamiseks toimige järgmiselt.
1.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale
juhtpaneel
ja valige seejärel
Juhtpaneel
.
2.
Valige suvand
Võrk ja Internet
ning seejärel
Võrgu- ja ühiskasutuskeskus
.
Ühenduse loomine traadita võrguga
17
Sample
This manual is suitable for devices