HP mt21 user manual download (Page 26 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 66
3
Võrguühendused
Arvuti on valmis teiega igale poole kaasa reisima. Kuid ka kodus olles võite avastada maailma ning uurida
teavet miljonitel veebisaitidel, kui kasutate arvutit ja traadita või kaabelvõrguühendust. See peatükk aitab
teil maailmaga ühenduse luua.
Ühenduse loomine traadita võrguga
Teie arvuti võib olla varustatud ühe või mitme traadita ühenduse seadmega järgmistest.
WLAN-seade – ühendab arvuti traadita kohtvõrku (mida sageli nimetatakse Wi-Fi-võrguks, traadita
LAN-iks või WLAN-iks) kodus, kontorites ja avalikes kohtades, nagu lennujaamad, restoranid, kohvikud,
hotellid ja ülikoolid. WLAN-võrgus suhtleb arvuti traadita ühenduse seade traadita ühenduse
marsruuteri või pääsupunktiga.
HP mobiilse lairibaühenduse moodul (ainult teatud toodetel) – traadita laivõrgu (WWAN) seade, mis
võimaldab traadita ühendust palju suuremal alal. Mobiilsidevõrkude operaatorid püstitavad põhijaamu
(sarnased mobiilimastidega), mis katavad võrguga ulatuslikke alasid, tagades niiviisi levi üle tervete
maakondade, piirkondade ja isegi riikide.
Bluetooth®-seade – loob personaalvõrgu (PAN), et ühendada teiste Bluetooth-ühenduse toega
seadmetega, nagu klaviatuurid, hiired või peakomplektid. PAN-võrgus suhtleb iga seade teiste
seadmetega otse ja seadmed peavad paiknema suhteliselt lähestikku, tavaliselt üksteisest kuni kümne
meetri (umbes 33 jala) kaugusel.
Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine
Traadita ühenduse seadmeid saab juhtida ühe või mitmega järgmistest vahenditest.
Traadita ühenduse nupp (kasutatakse ka nimetust lennurežiimi klahv või traadita ühenduse klahv)
(selles peatükis nimetatakse seda traadita ühenduse nupuks)
Operatsioonisüsteemi juhtelemendid
16
Peatükk 3
Võrguühendused
Sample
This manual is suitable for devices