HP mt21 user manual download (Page 25 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 66
Märgised
Arvutile kinnitatud sildid annavad teavet selle kohta, mida teil võib vaja minna probleemide tekkimisel
süsteemi tõrkeotsingul või reisides arvutiga välismaal.
NB!
Käesolevas jaotises kirjeldatud silte tasub otsida järgmistest kohtadest: arvuti põhjal,
tahvelarvutihoidiku põhjal, akusahtlis, hooldusluugi all või ekraani tagaküljel.
Hooldusmärgis –sisaldab olulist informatsiooni arvuti tuvastamiseks. Klienditoega ühenduse võtmisel
küsitakse teilt ilmselt seerianumbrit või võimalik, et ka tootenumbrit või mudelinumbrit. Leidke need
numbrid enne klienditoega ühenduse võtmist.
Hooldusmärgis sarnaneb ühe allpool toodud näidisega. Vaadake joonist, mis teie arvuti
hooldusmärgisega kõige enam sarnaneb.
Komponent
(1)
Seerianumber
(2)
Tootenumber
(3)
Garantiiperiood
(4)
Mudelinumber (ainult teatud mudelitel)
Komponent
(1)
Mudeli nimi (ainult teatud mudelitel)
(2)
Seerianumber
(3)
Tootenumber
(4)
Garantiiperiood
Normatiiv- ja ohutusteave – sisaldab normatiivteavet arvuti kohta.
Traadita ühenduse
VHUWLƬWVHHULPLVP¿UJLVHG
–sisaldab/sisaldavad teavet valikuliste traadita ühenduse
seadmete kohta ja nende riikide või piirkondade vastavusmärgiseid, kus nende seadmete kasutamine on
heaks kiidetud.
Märgised
15
Sample
This manual is suitable for devices