HP mt21 user manual download (Page 24 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 66
Põhi
Komponent
Kirjeldus
(1)
Hooldusluugid (2)
Annab juurdepääsu kõvakettasahtlile, WLAN-mooduli
pesale, WWAN-mooduli pesale ja mälumoodulipesadele.
ETTEVAATUST.
Süsteemi hangumise vältimiseks
asendage traadita ühenduse moodul ainult sellise traadita
ühenduse mooduliga, mille kasutamise on lubanud
valitsusasutus, mis reguleerib traadita ühenduse
seadmete kasutamist teie asukohariigis/-piirkonnas. Kui
pärast mooduli asendamist kuvatakse hoiatusteade,
eemaldage arvuti töö taastamiseks moodul ning võtke
ühendust klienditoega.
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
support
, seejärel klõpsake tegumiribal küsimärgi
ikooni.
(2)
Ventilaatorid (sõltuvalt mudelist 1 või 2)
Tagavad õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks.
MÄRKUS.
Arvuti ventilaator käivitub sisemiste
komponentide jahutamiseks ja ülekuumenemise
vältimiseks automaatselt. Arvuti kasutamisel on tavaline,
et selle sisemine ventilaator lülitub aeg-ajalt sisse või
välja.
14
Peatükk 2
Komponendid
Sample
This manual is suitable for devices