HP mt21 user manual download (Page 23 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 66
Toiminguklahvid
Toiminguklahv sooritab klahvi ikoonil märgitud funktsiooni. Selleks et selgitada välja, millised klahvid teie
tootel on, vt
Eriklahvid
lk
12
.
Toiminguklahvi kasutamiseks vajutage pikalt vastavat klahvi.
Ikoon
Kirjeldus
Vahetab ekraanikujutise kuvamiskohta süsteemiga ühendatud kuvamisseadmete vahel. Näiteks kui arvutiga
on ühendatud monitor, lülitab klahvi korduv vajutamine ekraanikujutise arvutiekraanilt monitori või
samaaegselt nii arvutiekraanile kui ka monitori.
Vähendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all.
Suurendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all.
Vaigistab ja taastab heli kõlarites.
Kõlari helitugevuse astmeline vähendamine klahvi all hoides.
Kõlari helitugevuse astmeline suurendamine klahvi all hoides.
Vaigistab mikrofoni.
Lülitab klaviatuuri taustavalgustuse välja või sisse.
MÄRKUS.
Aku säästmiseks lülitage see funktsioon välja.
Lülitab traadita ühenduse funktsiooni sisse või välja.
MÄRKUS.
Traadita ühenduse kasutamiseks peab olema häälestatud traadita võrk.
Käivitab unerežiimi ja salvestab teie teabe süsteemimällu. Ekraan ja teised süsteemikomponendid lülituvad
välja ning arvuti lülitub energiat säästvasse režiimi. Unerežiimist väljumiseks vajutage korraks toitenuppu.
ETTEVAATUST.
Teabekao vältimiseks salvestage alati enne unerežiimi käivitamist tehtud töö.
MÄRKUS.
Toiminguklahvide funktsioon on tehases lubatud. Funktsiooni keelamiseks vajutage klahve
fn
ja
vasakut
tõstuklahvi
ning hoidke neid all. Fn-luku märgutuli süttib. Pärast toiminguklahvi funktsiooni
keelamist saate jätkuvalt kõiki funktsioone kasutada, vajutades klahvi
fn
koos vastava toiminguklahviga.
Klaviatuuriala
13
Sample
This manual is suitable for devices