HP mt21 user manual download (Page 22 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 66
Eriklahvid
Komponent
Kirjeldus
(1)
Klahv
esc
Kuvab süsteemiteabe, kui vajutate seda koos klahviga
fn
.
(2)
Klahv
fn
Täidavad sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone, kui vajutada
koos muu klahviga. Neid klahvikombinatsioone nimetatakse
kiirklahvideks
.
(3)
Windowsi klahv
Avaneb menüü
Start
.
MÄRKUS.
Kui vajutate Windowsi klahvi uuesti, suletakse
menüü
Start
.
(4)
Toiminguklahvid
Täidavad tihti kasutatavaid süsteemifunktsioone.
Vaadake jaotist
Toiminguklahvid
lk
13
.
(5)
Sisseehitatud numbriklahvistik
Numbriklahvistik, mis kattub klaviatuuri täheklahvidega. Kui
vajutate kombinatsiooni
fn
+
num lk
, saab klahvistikku kasutada
välise numbriklahvistikuna. Iga klahvistiku klahv täidab selle
paremal ülanurgal oleva ikooniga tähistatud funktsiooni.
MÄRKUS.
Juhul kui arvuti väljalülitamise ajal on
klahvistikufunktsioon aktiivne, rakendatakse seda funktsiooni
arvuti sisselülitamisel uuesti.
(6)
Windowsi rakenduseklahv
Kuvab valitud objekti suvandid.
(7)
Klahv
num lk
Lülitab sisseehitatud numbriklahvistiku sisse või välja, kui
vajutada koos klahviga
fn
.
– või –
Aktiveerib vaheldumisi integreeritud numbriklahvistiku
navigeerimis- ja numbrifunktsiooni.
12
Peatükk 2
Komponendid
Sample
This manual is suitable for devices