HP mt21 user manual download (Page 2 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 66
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth on kaubamärk, mis kuulub selle
omanikule ja mida HP Inc. kasutab litsentsi
alusel. Intel, Celeron ja Pentium on ettevõtte
Intel Corporation kaubamärgid USA-s ja teistes
riikides. Windows on ettevõtte Microsoft
Corporation registreeritud kaubamärk või
kaubamärk USA-s ja/või muudes riikides.
Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet
võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP
toodete ja teenuste garantiid on sätestatud
vastavate toodete ja teenustega kaasnevates
garantii lühiavaldustes. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil juhul
tõlgendada täiendava garantii pakkumisena.
HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või
toimetuslike vigade ega väljajätmiste eest.
Esimene trükk: september 2017
Dokumendi number: L02709-E41
Tootemärkus
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
funktsioone, mis on enamiku mudelite puhul
samad. Mõni funktsioonidest ei pruugi teie
arvutis saadaval olla.
Kõik funktsioonid ei ole kõigis Windowsi
väljaannetes või versioonides saadaval.
Süsteemid võivad vajada täiendatud ja/või
eraldi ostetud riistvara, draivereid, tarkvara või
BIOS-i värskendust, et Windowsi
funktsioonidest maksimumi võtta.
Operatsioonisüsteemi Windows 10
värskendatakse automaatselt. See funktsioon
on alati sisse lülitatud. Värskendamisel võivad
rakenduda teenusepakkuja hinnakiri ja
lisanõuded. Vaadake
.
Uusimate kasutusjuhendite nägemiseks minge
aadressile
support
ja
järgige juhiseid, et leida oma toode. Seejärel
klõpsake
User Guides
(Kasutusjuhendid).
Tarkvaratingimused
Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes
tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla
laadides või mis tahes muul viisil kasutades
nõustute, et olete kohustatud järgima HP
lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimusi.
Kui te ei nõustu litsentsilepingu tingimustega,
on ainuke teie jaoks saadaolev
heastamisvahend kogu selle toote (riistvara ja
tarkvara) kasutamata tagastamine 14 päeva
jooksul raha täies mahus tagasimakse
taotlemiseks kooskõlas müüja
tagasimaksetingimustega.
Lisateabe saamiseks või kogu arvuti hinna
ulatuses tagasimakse taotlemiseks võtke
ühendust müüjaga.
Sample
This manual is suitable for devices