HP mt21 user manual download (Page 19 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 66
Komponent
Kirjeldus
Normatiivmärkusi traadita ühenduse kohta vaadake
normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkuste
teie riiki/piirkonda käsitlevast
jaotisest.
Juhendile ligipääsemine: valige nupp
Start
, valige
Kõik rakendused
(mõne toote puhul vajalik), valige
HP
ja seejärel valige
HP
dokumentatsioon
.
Klaviatuuriala
Puuteplaat
Komponent
Kirjeldus
(1)
Puuteplaadiala
Loeb sõrmežeste kursori liigutamiseks või üksuste
aktiveerimiseks ekraanil.
(2)
Puuteplaadi vasakpoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire vasakpoolne nupp.
(3)
Puuteplaadi parempoolne nupp
Toimib samamoodi nagu välise hiire parempoolne nupp.
Klaviatuuriala
9
Sample
This manual is suitable for devices