HP mt21 user manual download (Page 18 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 66
Komponent
Kirjeldus
(4)
Kaamera märgutuli (ainult teatud mudelitel)
Põleb: kaamera on kasutusel.
* Antenne pole väljastpoolt näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali
takistavaid esemeid.
Normatiivmärkusi traadita ühenduse kohta vaadake
normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkuste
teie riiki/piirkonda käsitlevast
jaotisest.
Juhendile ligipääsemine: valige nupp
Start
, valige
Kõik rakendused
(mõne toote puhul vajalik), valige
HP
ja seejärel valige
HP
dokumentatsioon
.
Komponent
Kirjeldus
(1)
WLAN-i antennid* (ainult teatud mudelitel)
Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita kohtvõrkudega
(WLAN-id) suhtlemiseks.
(2)
WWAN-i antennid* (ainult teatud toodetel)
Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita laivõrkudega
(WWAN-id) suhtlemiseks.
(3)
Kaamera märgutuled (ainult teatud mudelitel)
Põleb: üks või mitu kaamerat on kasutuses.
(4)
Sisemised mikrofonid (1 või 2, olenevalt mudelist)
Salvestavad heli.
(5)
Kaamera(d) (ainult teatud mudelitel)
Võimaldab teil videovestelda, videot salvestada ja pilte jäädvustada.
Kaamera kasutamise kohta vaadake
Kaamera kasutamine (ainult
teatud mudelitel)
lk
25
Mõned kaamerad võimaldavad Windowsi
sisse logida, kasutades parooli asemel näotuvastust.
MÄRKUS.
Kaamera funktsioonid sõltuvad kaamera riistvarast ja
tarkvarast, mis on tootesse installitud.
* Antenne pole väljastpoolt näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali
takistavaid esemeid.
8
Peatükk 2
Komponendid
Sample
This manual is suitable for devices