HP mt21 user manual download (Page 16 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 66
Komponent
Kirjeldus
Ei põle: akut ei laeta.
(7)
Toitejuhtme ühenduspesa
Võimaldab ühendada vahelduvvooluadapteri.
Vasak külg
Komponent
Kirjeldus
(1)
Turvakaabli pesa
Võimaldab ühendada arvutiga valikulise turvakaabli.
MÄRKUS.
Turvakaabel on mõeldud arvuti kaitsmiseks, kuid
see ei pruugi arvuti väärkasutust ega vargust ära hoida.
(2)
Ventilatsiooniava
Tagab õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks.
MÄRKUS.
Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide
jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt.
Arvuti kasutamisel on tavaline, et selle sisemine ventilaator
lülitub aeg-ajalt sisse või välja.
(3)
USB 2.0 laadimisport
Võimaldab ühendada USB-seadmeid (mobiiltelefoni, kaamera,
aktiivsusmonitori, optilise ketta või nutikella) ja pakub
andmeedastust.
(4)
Heliväljundi (kõrvaklappide)/ helisisendi
(mikrofoni) pistikupesa
Võimaldab ühendada valikulised aktiivstereokõlarid,
kõrvaklapid, kuularid, peakomplekti või teleri helikaabli.
Ühendada saab ka valikulise peakomplekti mikrofoni. See pesa
ei toeta valikulisi eraldiseisvaid mikrofone.
HOIATUS!
Enda vigastamise ohu vähendamiseks reguleerige
enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist
helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate
normatiiv-,
ohutus- ja keskkonnamärkustest
.
Juhendile ligipääsemine: valige nupp
Start
, valige
Kõik
rakendused
(mõne toote puhul vajalik), valige
HP
ja seejärel
valige
HP dokumentatsioon
.
MÄRKUS.
Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade,
on arvuti kõlarid keelatud.
(5)
Mälukaardilugeja
Loeb valikulisi mälukaarte, mis salvestavad, haldavad, jagavad
või avavad teavet.
Kaardi sisestamine
1.
Hoidke kaarti nii, et silt jääb üles ja kontaktala arvuti
poole.
6
Peatükk 2
Komponendid
Sample
This manual is suitable for devices