HP mt21 user manual download (Page 15 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 66
Parem külg
Komponent
Kirjeldus
(1)
C-tüüpi USB toite ühenduspesa port, ülikiire
port ja DisplayPort
Ühendab USB C-tüüpi pistikuga vahelduvvooluadapteri, mis on
arvuti toiteallikaks ja millega saab vajadusel arvuti akut
laadida.
– ja –
Ühendab C-tüüpi USB-pistikuga seadmeid, näiteks
mobiiltelefoni, kaamerat, aktiivsusmonitori või nutikella, ning
pakub kiiret andmeedastust.
– ja –
Võimaldab ühendada C-tüüpi USB-konnektoriga kuvaseadme,
pakkudes DisplayPorti väljundit.
MÄRKUS.
Vajalikud võivad olla kaablid ja/või adapterid (eraldi
ostetavad).
(2)
USB 3.x ülikiire port
Võimaldab ühendada USB-seadmeid (mobiiltelefoni, kaamera,
aktiivsusmonitori või nutikella) ja pakub kiiret andmeedastust.
(3)
HDMI-port
Ühendab valikulise video- või heliseadme, nt kõrglahutusega
teleri, mis tahes ühilduva digitaal- või helikomponendi või kiire
HDMI-seadme.
(4)
Välise monitori port
Ühendab välise VGA-liidesega monitori või projektori.
(5)
RJ-45 (võrk) pistikupesa/olekutuled
Võimaldab ühendada võrgukaabli.
Roheline (vasakul): võrk on ühendatud.
Kollane (paremal): võrgus toimub tegevus.
(6)
Aku märgutuli
Kui vahelduvvoolutoide on ühendatud:
Valge: aku on rohkem kui 90% laetud.
Kollane: aku on 0–90% laetud.
Ei põle: akut ei laeta.
Kui vahelduvvoolutoide ei ole ühendatud (aku ei lae):
Vilkuv kollane: aku laetuse tase on madal. Kui aku laetus
jõuab kriitilise tasemeni, hakkab aku märgutuli kiiresti
vilkuma.
Parem külg
5
Sample
This manual is suitable for devices