HP mt21 user manual download (Page 12 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 66
Teabe otsimine
Toote üksikasjade ressursside, juhiste ja muu leidmiseks kasutage seda tabelit.
Ressurss
Sisu
Häälestusjuhised
Arvuti häälestuse ja funktsioonide ülevaade
HP tugi
HP toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt
support
.
Võrguvestlus HP tehnikuga
Toeteenuste telefoninumbrid
HP teeninduskeskuste asukohad
Ohutuse ja mugavuse juhend
Juhendile ligipääsemiseks
Valige nupp
Start
, valige
HP spikker ja tugi
ja
seejärel valige
HP dokumentatsioon
.
– või –
Valige nupp
Start
, valige
Kõik rakendused
(mõne
toote puhul vajalik), valige
HP
ja seejärel valige
HP
dokumentatsioon
.
– või –
Külastage veebisaiti
ergo
.
NB!
Kasutusjuhendi uusima versiooni vaatamiseks
peate olema Internetiga ühendatud.
Tööjaama õige häälestus
Arvutikasutajate kehahoiakut ja tööharjumusi käsitlevad
juhtnöörid, mis suurendavad mugavustunnet ja vähendavad
vigastusohtu
Elektri- ja mehaanilise ohutuse teave
Normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkused
Dokumendile ligipääsemiseks.
Valige nupp
Start
, valige
HP spikker ja tugi
ja
seejärel valige
HP dokumentatsioon
.
– või –
Valige nupp
Start
, seejärel
Kõik rakendused
(mõne
toote puhul nõutav), seejärel
HP
ning lõpuks
HP
dokumendid
.
Olulised normatiivmärkused, sh teave akude õige utiliseerimise
kohta, kui on vajalik.
Piiratud garantii
*
Dokumendile ligipääsemiseks.
Valige nupp
Start
, valige
HP spikker ja tugi
ja
seejärel valige
HP dokumentatsioon
.
– või –
Valige nupp
Start
, valige
Kõik rakendused
(mõne
toote puhul vajalik), valige
HP
ja seejärel valige
HP
dokumentatsioon
.
– või –
Külastage veebisaiti
go/
orderdocuments
.
NB!
Kasutusjuhendi uusima versiooni vaatamiseks
peate olema Internetiga ühendatud.
Arvuti spetsiaalne garantiialane teave
*HP piiratud garantii leiate toote saadaolevate kasutusjuhendite hulgast ja/või pakendis kaasas olevalt CD-lt või DVD-lt. Mõne riigi või
piirkonna puhul on pakendis kaasas trükitud HP garantii. Riigi/piirkonna puhul, kus trükitud garantiid kaasas pole, võite hankida koopia
veebiaadressilt
go/orderdocuments
. Aasia Vaikse Ookeani piirkonnas ostetud toodete puhul saate kirjutada HP-le
2
Peatükk 1
Sissejuhatus
Sample
This manual is suitable for devices