HP mt21 user manual download (Page 8 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 66
Bakstelėkite dviem pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
....................................................................
21
Bakstelėjimas keturiais pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
..............................................................
21
Braukimas trimis pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
........................................................................
22
Brūkštelėkite vienu pirštu (tik jutikliniame ekrane)
.........................................................................
22
Pasirinktinės klaviatūros ar pelės naudojimas
...................................................................................................
23
Ekrano klaviatūros naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
..........................................................................
23
5
Pramogų funkcijos
.......................................................................................................................................
24
Vaizdo kameros naudojimas (tik tam tikrų gaminių)
..........................................................................................
24
Garso funkcijų naudojimas
..................................................................................................................................
24
Garsiakalbių prijungimas
..................................................................................................................
24
Ausinių prijungimas
...........................................................................................................................
24
Ausinių su mikrofonu prijungimas
....................................................................................................
25
Garso parametrų naudojimas
...........................................................................................................
25
Vaizdo funkcijų naudojimas
.................................................................................................................................
25
„DisplayPort“ įrenginio prijungimas C tipo USB laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
......................
25
Vaizdo įrenginių prijungimas VGA laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
...........................................
26
Vaizdo įrenginių prijungimas HDMI laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
.........................................
27
HDMI garso nustatymas
.................................................................................................
28
Laidinių ekranų aptikimas ir prijungimas naudojant „MultiStream Transport“
...............................
29
Ekranų prijungimas prie kompiuterių su „Intel“
JUDƬND
(naudojant pasirinktinį
šakotuvą)
........................................................................................................................
29
Ekranų prijungimas prie kompiuterių su „Intel“
JUDƬND
(naudojant įtaisytąjį
šakotuvą)
........................................................................................................................
29
Belaidžių ekranų, suderinamų su „Miracast“, aptikimas ir prijungimas (tik tam tikruose
gaminiuose)
.......................................................................................................................................
30
6
Energijos vartojimo valdymas
......................................................................................................................
31
Miego režimo naudojimas
...................................................................................................................................
31
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
......................................................................
31
Kompiuterio išjungimas
.......................................................................................................................................
31
Maitinimo piktogramos ir energijos vartojimo parinkčių naudojimas
................................................................
32
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
...................................................................................................
32
„HP Fast Charge“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
..........................................................
33
Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodymas
...........................................................................................
33
Akumuliatoriaus energijos taupymas
...............................................................................................
33
Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių
LGHQWLƬNDYLPDV
......................................................................
33
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
........................................................................
34
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas
išorinis maitinimo šaltinis
...............................................................................................
34
viii
Sample
This manual is suitable for devices