HP mt21 user manual download (Page 61 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 66
12
6SHFLƬNDFLMRV
Įvesties maitinimas
Šiame skyriuje pateikta informacija apie maitinimą pravers, jei vykdami į kitą šalį ketinate pasiimti kompiuterį.
Kompiuteris veikia naudodamas nuolatinę srovę, kuri tiekiama iš kintamosios arba nuolatinės srovės šaltinio.
Kintamosios srovės šaltinis turi būti įvertintas 100–240 V, 50–60 Hz. Nors kompiuteris gali būti maitinamas
autonominiu nuolatinės srovės šaltiniu, geriau naudoti bendrovės HP patvirtintą kintamosios srovės adapterį
arba nuolatinės srovės šaltinį, pateiktą su šiuo kompiuteriu.
Kompiuteris gali būti maitinamas nuolatine srove pagal toliau nurodytas
VSHFLƬNDFLMDV²
Informaciją apie
kompiuterio naudojamą įtampą ir srovę rasite etiketėje su teisine informacija.
Įvesties maitinimas
Įvertinimas
Darbinė įtampa ir srovė
19,5 V nuolatinė srovė esant 2,31 A – 45 W
19,5 V nuolatinė srovė esant 3,33 A – 65 W
PASTABA:
šis produktas sukurtas Norvegijos IT maitinimo sistemoms, kurių fazinės įtampos išvestis
neviršija 240 V rms.
Darbo aplinka
Veiksnys
Metrinė sistema
JAV sistema
Temperatūra
Įjungus (rašant į optinį diską)
nuo 5 iki 35 °C
nuo 41 iki 95 °F
Išjungus
nuo –20 iki 60 °C
nuo -4 iki 140 °F
Santykinis drėgnis
(be kondensacijos)
Veikiant
nuo 10 iki 90 %
nuo 10 iki 90 %
Išjungus
nuo 5 iki 95 %
nuo 5 iki 95 %
Didžiausias aukštis
(nehermetiškas)
Veikiant
nuo –15 iki 3 048 m
nuo –50 iki 10 000 pėdų
Išjungus
nuo –15 iki 12 192 m
nuo -50 iki 40 000 pėdų
Įvesties maitinimas
51
Sample
This manual is suitable for devices