HP mt21 user manual download (Page 60 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 66
Atsisiųsti bet kurią konkrečiam gaminiui skirtą UEFI versiją
1.
Eikite į
support
.
2.
Pasirinkite
Gauti programinę įrangą ir tvarkykles
.
3.
Įveskite gaminio pavadinimą arba numerį.
4.
Pasirinkite savo kompiuterį, tada pasirinkite naudojamą operacinę sistemą.
5.
Skyriuje
„Diagnostic“
(Diagnostika) vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, jei norite pasirinkti ir
atsisiųsti reikiamą UEFI versiją.
50
11 skyrius
Aparatūros diagnostikos priemonės „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas
Sample
This manual is suitable for devices