HP mt21 user manual download (Page 58 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 66
TPM BIOS parametrai (tik tam tikruose gaminiuose)
SVARBU:
prieš įjungdami patikimos platformos modulio (TPM) funkciją šioje sistemoje, turite įsitikinti, kad
numatomas TPM naudojimo būdas atitinka galiojančius vietinius įstatymus, taisykles ir politiką, be to, būtina
gauti patvirtinimą ar licenciją (jei reikalaujama). Jei kiltų kokių nors atitikimo problemų dėl TPM veikimo ar
naudojimo būdo, kuris pažeidžia anksčiau nurodytus reikalavimus, visą atsakomybę išskirtinai prisiimate jūs.
HP neprisiima jokios susijusios atsakomybės.
TPM jūsų kompiuteriui suteikia papildomo saugumo. TPM parametrus galite keisti naudodami sąrankos
priemonę „Computer Setup“ (BIOS).
PASTABA:
jei TPM parametrą pakeisite į „Hidden“ (Paslėpta), TPM bus nematomas operacinėje sistemoje.
Jei kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ norite pasiekti TPM parametrus:
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“. Žr. skyrių
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
paleidimas
45
puslapyje
.
2.
Pasirinkite
Security
(Apsauga),
TPM Embedded Security
(TPM integruotoji apsauga), tada vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
„HP Sure Start“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Kai kuriuose kompiuterių modeliuose naudojama technologija „HP Sure Start“, kuri stebi jūsų kompiuterio
BIOS ir tikrina, ar prieš ją nesiimama atakų ir ar ji nesugadinta. Jei BIOS sugadinama arba yra atakuojama, „HP
Sure Start“ automatiškai, be naudotojo įsikišimo, atkuria saugią ankstesnę BIOS būseną.
„HP Sure Start“ priemonė yra
VXNRQƬJŅUXRWD
ir jau įjungta, todėl dauguma naudotojų gali naudoti numatytąją
„HP Sure Start“
NRQƬJŅUDFLMà²
Patyrę naudotojai numatytąją
NRQƬJŅUDFLMà
gali keisti.
Norėdami rasti naujausią „HP Sure Start“ dokumentaciją, eikite į
support
. Pasirinkite
Suraskite savo gaminį
, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
48
10 skyrius
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ (BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
Sample
This manual is suitable for devices