HP mt21 user manual download (Page 56 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 66
Gamyklinių parametrų atkūrimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
PASTABA:
atkuriant numatytąsias nuostatas standžiojo disko režimas nebus pakeistas.
Norėdami visiems kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ parametrams grąžinti numatytąsias gamyklines
vertes, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“. Žr. skyrių
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
paleidimas
45
puslapyje
.
2.
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis), tada pasirinkite
Apply Factory Defaults and Exit
(Pritaikyti gamyklines
numatytąsias reikšmes ir išeiti).
PASTABA:
tam tikruose gaminiuose pasirinkus šias parinktis gali būti parodyta
Restore Defaults
(Atkurti numatytuosius parametrus), o ne
Apply Factory Defaults and Exit
(Pritaikyti gamyklines
numatytąsias reikšmes ir išeiti).
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir išeiti, apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą
Save
(Įrašyti), tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis),
Save Changes and Exit
(Įrašyti keitimus ir išeiti), tada paspauskite
enter
.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
PASTABA:
atkūrus numatytuosius gamyklinius parametrus, slaptažodžio ir saugos parametrai liks nepakitę.
BIOS naujinimas
HP svetainėje gali būti atnaujintų BIOS versijų.
Daugelis HP svetainėje pateikiamų BIOS naujinimų yra suglaudintuose failuose, vadinamuose
SoftPaq
.
Kai kuriuose atsisiuntimo paketuose gali būti failas, pavadintas Readme.txt, kuriame pateikiama informacija
apie failo diegimą ir trikčių šalinimą.
BIOS versijos nustatymas
Jei norite sužinoti, ar reikia atnaujinti turimą sąrankos priemonės „Computer Setup“ (BIOS) versiją, pirmiausia
sužinokite, kuri BIOS versija įdiegta jūsų kompiuteryje.
BIOS versijos informaciją (dar vadinamą
ROM data
ir
Sistemos BIOS
) galite peržiūrėti paspaudę klavišus
fn
+
esc
(jei jau įjungėte „Windows“) arba naudodamiesi kompiuterio sąranka „Computer Setup“.
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“. Žr. skyrių
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
paleidimas
45
puslapyje
.
2.
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis) ir tada pasirinkite
System information
(Sistemos informacija).
3.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ neišsaugodami pakeitimų, apatiniame
kairiajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą
Exit
(Išeiti), tada vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
– arba –
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis),
Ignore Changes and Exit
(Nepaisyti keitimų ir išeiti), tada paspauskite
enter
.
Norėdami patikrinti, ar yra naujesnių BIOS versijų, žr.
BIOS naujinio atsisiuntimas
47
puslapyje
.
46
10 skyrius
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ (BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
Sample
This manual is suitable for devices