HP mt21 user manual download (Page 55 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 66
10
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“
(BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ arba „Basic Input/Output System“ (Pagrindinė įvesties / išvesties
sistema) (BIOS) valdo įvesties ir išvesties įrenginių, pvz., diskų įrenginių, ekrano, klaviatūros, pelės ir
spausdintuvo, ryšius sistemoje. Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ apima įdiegtų įrenginių tipų
parametrus, kompiuterio paleisties veiksmų seką, sistemos ir išplėstinės atminties apimtį.
PASTABA:
atlikdami pakeitimus kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ būkite itin atidūs. Atsiradus
klaidoms, kompiuteris gali veikti netinkamai.
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ paleidimas
PASTABA:
prie USB prievado prijungtą išorinę klaviatūrą ar pelę su kompiuterio sąranka „Computer Setup“
galima naudoti, tik jei įjungtas senstelėjusio USB palaikymas.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite
f10
, kad įjungtumėte
kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
Naršymas ir elementų pasirinkimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
Norėdami pasirinkti meniu ar meniu elementą, naudokite
tab
klavišą ir klaviatūros rodyklių klavišus,
tada spauskite
Enter
arba, kad pasirinktumėte elementą, naudokite žymeklio įrenginį.
Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite rodyklę
aukštyn arba žemyn, taip pat galite naudoti rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą.
Norėdami uždaryti atvirus dialogo langus ir grįžti į pagrindinį kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
ekraną, spauskite klavišą
esc
ir vykdykite nurodymus ekrane.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų būdų:
Išėjimas iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu neišsaugojus pakeitimų:
Apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą
Exit
(Išeiti) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis),
Ignore Changes and Exit
(Nepaisyti keitimų ir išeiti), tada paspauskite
enter
.
Pakeitimų išsaugojimas ir išėjimas iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu:
Dešiniajame apatiniame ekrano kampe pasirinkite piktogramą
Save
(Įrašyti) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis),
Save Changes and Exit
(Įrašyti keitimus ir išeiti), tada paspauskite
enter
.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
45
Sample
This manual is suitable for devices